แบบลงทะเบียนอบรมจิตตภาวนา
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19
ธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๙ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
ขอความร่วมมือให้ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการดังต่อไปนี้
ก.มาตรการทั่วไป
๑. สวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาขณะเข้าปฏิบัติธรรม
๒. ตรวจวัดอุณหภูมิ และติดสติ๊กเกอร์ผ่านการคัดกรอง
๓. ลงชื่อเข้า-ออก หรือสแกน QRcode ไทยชนะ
๔. ทำความสะอาดมือด้วยเจลล้างมือ
๕. รักษาระยะห่าง ๑ เมตร
ข.มาตรการรับสมัครการเข้าอบรม
๑. ประเภทพักค้างคืน รับจำนวน ๔๐ ท่าน
- หลักสูตร Format จิต Delete อารมณ์
- หลักสูตรพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข
๒. ประเภท ๑ วัน (ไป-กลับ) รับจำนวน ๕๐ ท่าน
- หลักสูตร Format จิต Delete อารมณ์
- หลักสูตรพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข
- หลักสูตรทำบุญเดือนเกิด
- หลักสูตรหลับสบายคลายทุกข์
- หลักสูตรวัยงามยามเย็น
- หลักสูตรสนุกคิดส์ สนุกธรรม (ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะเยาวชนเท่านั้น)
ค. การชำระค่าบำรุง
โอนเงินเข้าบัญชี "มูลนิธิส่งเสริมการบริหารจิต เพื่อปฏิบัติธรรม"
ธนาคารกรุงไทย สาขาพระราม 9 ซอย 13 บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 076-0-40706-1
ส่งหลักฐานการร่วมทำบุญมาที่ โทรสาร 0-2719-7674 หรือที่ mindsparama9@gmail.com
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy