เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๙ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ขอความร่วมมือให้ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการดังต่อไปนี้ ก.มาตรการทั่วไป ๑. สวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาขณะเข้าปฏิบัติธรรม ๒. พ่นยาฆ่าเชื้อ โดยเดินผ่านตู้พ่นยาฆ่าเชื้อ ๓. ตรวจวัดอุณหภูมิ และติดสติ๊กเกอร์ผ่านการคัดกรอง ๔. ลงชื่อเข้า-ออก หรือสแกน QRcode ไทยชนะ ๕. ทำความสะอาดมือด้วยเจลล้างมือ ๖. รักษาระยะห่าง ๑ เมตร ข.มาตรการรับสมัครการเข้าอบรม ๑. ประเภทพักค้างคืน รับจำนวน ๔๐ ท่าน - หลักสูตร Format จิต Delete อารมณ์ - หลักสูตรพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข ๒. ประเภท ๑ วัน (ไป-กลับ) รับจำนวน ๕๐ ท่าน - หลักสูตร Format จิต Delete อารมณ์ - หลักสูตรพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข - หลักสูตรทำบุญเดือนเกิด - หลักสูตรหลับสบายคลายทุกข์ - หลักสูตรสนุกคิดส์ สนุกธรรม (ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะเยาวชนเท่านั้น) ๓. ชำระค่าบำรุง โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชี "มูลนิธิส่งเสริมการบริหารจิต เพื่อปฏิบัติธรรม"ธนาคารกรุงไทย สาขาพระราม ๙ ซอย ๑๓ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 076-0-40706-1 ส่งหลักฐานการร่วมทำบุญมาที่ โทรสาร 0-2719-7674 หรือที่ mindsparama9@gmail.com
มูลนิธิส่งเสริมการบริหารจิต ในพระสังฆราชูปถัมภ์สถานที่ : ธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๙ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกติดต่อเราได้ที่ 02 719 7676 หรือ mindsparama9@gmail.com
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy