Siły Antygrawitacji / Antigravitationskräfte #3 ONLINE - workshop groups
Siły Antygrawitacji #3 to wyjątkowe przedsięwzięcie w regionie, zaprojektowane dla amatorskich społeczności artystycznych pogranicza polsko - niemieckiego. W ramach projektu powołujemy 4 amatorskie grupy robocze, które pod okiem profesjonalistów będą uczestniczyć w zajęciach cyrkowych, teatralnych, muzycznych i tanecznych, zgłębiając tajniki wybranej dyscypliny artystycznej i pracując nad przygotowaniem i nagraniem finałowych etiud.
Praca grup warsztatowych odbywać się będzie w formie czterech regularnych spotkań online na platformie Zoom, uzupełnianych pracą własną uczestników oraz zajęciami dodatkowymi w formie pracowni i wykładów.

Die Antigravitationskräfte #3 ist ein einzigartiges Projekt in der Region, das für Amateur-Künstlergemeinschaften des polnisch-deutschen Berührungsgebietes konzipiert wurde. Im Rahmen des Projekts richten wir 4 Amateurarbeitsgruppen ein, die unter der Aufsicht von Fachleuten an Zirkus-, Theater-, Musik- und Tanzkursen teilnehmen, die Geheimnisse der ausgewählten künstlerischen Disziplin erforschen und an der Vorbereitung und Aufnahme der letzten Etüden arbeiten.
Die Arbeit der Workshopgruppen erfolgt in Form von vier regelmäßigen Online-Meetings auf der Zoom-Plattform, ergänzt durch die eigene Arbeit der Teilnehmer und zusätzliche Kurse in Form von Workshops und Vorträgen.

Przy zgłoszeniu na warsztaty, uczestnik wybiera jedną z grup roboczych: teatr, muzyka, cyrk lub taniec. Zajęcia w grupach będą odbywać się będą co dwa tygodnie w okresie od 9 marca do 22 kwietnia.
Cykl warsztatów i spotkań zakończy wydarzenie finałowe - prezentacja etiud, które nie będą jednak zwyczajne i nie odbędą się na tradycyjnej scenie. Przy wsparciu instruktorów i mentorów projektu zostaną przedstawione publiczności w formule online - w ramach Wirtualnego Festiwalu Sił Antygrawitacji, który będzie miał miejsce na początku maja 2021.

Bei der Anmeldung zum Workshop wählt der Teilnehmer eine der Arbeitsgruppen: Theater, Musik, Zirkus oder Tanz. Der Unterricht in Gruppen findet alle zwei Wochen im Zeitraum von 9.03 bis 22.04 statt.
Die Reihe von Workshops und Treffen endet mit der Abschlussveranstaltung - einer Präsentation von Etüden, die jedoch nicht gewöhnlich sind und nicht auf einer traditionellen Bühne stattfindet. Mit Unterstützung der Ausbilder und Mentoren wird das Projekt in einer Online-Formel der Öffentlichkeit vorgestellt - im Rahmen des virtuellen Festivals der Antigravitationskräfte, das Anfang Mai 2021 stattfinden wird.

Termin: Start 9 marca, 17:00
Miejsce: Wszystkie zajęcia warsztatowe, pracownie i wykłady odbywają się na platformie Zoom
Wiek uczestników: 16+, do projektu zapraszamy uczestników z Polski i z Niemiec

Zgłoszenia: Udział w projekcie jest bezpłatny. Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.

Termin zgłoszeń: 5 marca 2021

Termine: Ab dem 9. März 17:00 Uhr
Veranstaltungsort: Alle Workshops, Studios und Vorträge finden auf der Zoom-Plattform statt
Alter der Teilnehmer: 16+, wir laden Teilnehmer aus Polen und Deutschland ein.

Bewerbung: Die Teilnahme am Projekt ist kostenlos. Die Anzahl der Plätze in den Workshops ist begrenzt und die Reihenfolge der Anmeldungen ist entscheidend.

Anmeldungsschluss: 5. März 2021
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Imię / Vorname *
Nazwisko / Name *
E-mail *
Mobile / WhatsUp *
Nazwa grupy, organizacji / Name der Gruppe/Organisation
Miasto / Stadt
Kilka słów o sobie / Schreibt ein paar Worte über sich selbst
Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania)
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy