บรรยายธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ปี ๔ (4th MCU Contest)
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราขวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ ๒๙ - ๓๑ เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
ทีมที่ *
Your answer
กรรมการ *
ระดับที่ประกวด *
บรรยายหัวข้อ
Your answer
เกณฑ์การตัดสินความถูกต้อง
การปรากฎตัวและมารยาทไทย *
10
9
8
7
6
5
4
3
2
10 คะแนน
การทักทายที่ประชุมและอารัมภบท *
15
14
13
12
11
10
9
8
7
15 คะแนน
เนื้อหาการบรรยาย เหตุผลประกอบ *
30
29
28
27
26
25
24
23
22
30 คะแนน
หลักวาทศิลป์ การใช้ภาษา สายตา และท่าทาง *
15
14
13
12
11
10
9
8
7
15 คะแนน
การใช้น้ำเสียง ระดับน้ำเสียง *
10
9
8
7
6
5
4
3
2
10 คะแนน
สรุปจบ *
15
14
13
12
11
10
9
8
7
15 คะแนน
เวลาในการบรรยายธรรม *
5
4
3
2
1
5 คะแนน
ความคิดเห็นของกรรมการ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. Report Abuse - Terms of Service