Згода на передачу  невиключних  майнових  прав  інтелектуальної  власності  на  використання  частини твору.  
1.ПРЕДМЕТ  ЗГОДИ
1.1.  Передача  невиключних  майнових  прав  інтелектуальної  власності  на  використання  твору.  

2. ВИЗНАЧЕННЯ  ТЕРМІНІВ
Згода  приєднання — згода, умови якого встановлені академією, і який може бути укладений лише шляхом приєднання автора  до договору в цілому. Автор не може запропонувати свої умови згоди (п.1 ст. 634 Цивільного  кодексу  України).  
Відкритий  доступ – розміщення у мережі Інтернет матеріалів, доступ до яких дозволено правовласниками всім бажаючим без обмежень та у будь-який  час.  
Автор – фізична особа  (фізичні  особи), яка своєю творчою працею створила твір і якій належать  особисті  немайнові  та  майнові права інтелектуальної власності на твір відповідно до Цивільного кодексу України, Закону України  «Про авторське право і суміжні  права»  та  цієї  Згоди.  
Твори – створені автором  (авторами) у результаті творчої діяльності за особистою ініціативою, на замовлення чи в порядку виконання  посадових  обов’язків:
–  книги, брошури, статті, конспекти лекцій, аналітичні огляди, звіти, презентації  тощо;  
–  інші твори, представлені в електронній (у тому числі цифровій) іншій формі, яку може зчитувати комп’ютер  (ст. 433 Цивільного кодексу України, ст. 8  Закону України  «Про авторське право і суміжні права»).  

3.  ПРАВА  ТА  ОБОВ’ЯЗКИ  СТОРІН
3.1  Права  
3.1.1 Автор  має  право безкоштовно передати академії невиключні  майнові  права на використання твору на весь строк дії авторського права починаючи з моменту
розміщення твору у відкритому  доступі електронного архіву  науково-технічної  бібліотеки  (НТБ)  ОНТУ (далі ЕА), а саме:
–  на використання твору без одержання прибутку;
–  на відтворення твору чи його частин в електронній формі (включаючи цифрову);  
–  на виготовлення електронних копій твору для постійного архівного зберігання;
–  на виготовлення електронних копій твору для некомерційного розповсюдження;  
–  на надання доступу до електронних копій твору в мережі Internet.
3.1.2  Науково-технічна  бібліотека  має  право:  
–  розміщувати твір автора методом самоархівування із дотриманням вимог до підготовки та розміщення наукових публікацій або шляхом передачі електронного документа до бібліотеки академії після підписання сторонами цього Договору;  
–  відтворювати твір чи його частини в електронній формі (включаючи цифрову);  
–  виготовляти  електронні копії  твору  для  постійного архівного зберігання;
–  виготовляти електронні копії твору для некомерційного розповсюдження;  
–  надавати доступ до електронних копій твору в мережі Internet.  
3.2  Обов’язки  
3.2.1  Автор  зобов’язаний:  
–  не  розміщувати  твір  в ЕА ОНТУ, якщо він порушує права людини на таємницю її особистого і сімейного життя, завдає шкоди громадському порядку, здоров’ю  та моральному стану особистості, містить інформацію, що охороняється державою;  
–  підтвердити, що виконав усі, обумовлені в контракті  чи  угоді,  обв’язки, якщо робота  є  результатом досліджень,  до  яких  залучені  спонсорські  кошти  іншої  організації;  
–  підтвердити, що його твір має науковий або навчально-методичний  характер;  
–  надавати  назву  твору  та  анотацію  до  нього  трьома  мовами:  українською,  англійською  та  російською;  
–  гарантувати, що у творі не використовувалися матеріали, авторські права на які належать третім особам;  
–  гарантувати, що на момент розміщення твору в ЕА  ОНТУ:
- лише йому  належать виключні майнові права на твір, що розміщується;
- майнові права на твір ні повністю, ні в частині нікому не передано (не відчужено);  
- майнові права на твір ні повністю, ні в частині не є предметом застави, судового спору або претензій з боку третіх осіб.
3.2.2  У випадку, коли твір створено у співавторстві, розміщуючи такий твір кожен із співавторів приймає умови цього Договору.  
3.2.3  Науково-технічна  бібліотека  зобов’язана:  
–  не  розміщувати  твір  в ЕА ОНТУ, якщо він порушує права людини на таємницю її особистого і сімейного життя, завдає шкоди громадському порядку, здоров’ю  та моральному стану особистості, містить інформацію, що охороняється державою;  
–  впевнитись, що  твір має науковий або навчально-методичний  характер;  
–  при розміщенні твору  чітко визначати ім’я автора  (авторів)  і не  вносити  ніяких  змін.  

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  СТОРІН  
4.1  Сторони зобов’язуються належним чином виконувати умови цієї  Згоди.  
4.2  За невиконання або неналежне виконання умов Згоди Сторони несуть  відповідальність  згідно  з  чинним  законодавством  України.  
4.3  Автор несе адміністративну,  цивільну,  кримінальну  відповідальність перед третіми особами, якщо вони заявили свої права на твір, відшкодовує академії всі витрати, спричинені позовами третіх осіб про порушення авторських та інших прав на твір.  
4.4 Усі спори, що виникають з цєії Згоди або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
4.5 У випадках, не передбачених цим Згодою, Сторони керуються чинним законодавством України.

5. СТРОК  ДІЇ  ЗГОДИ  
5.1. Згода вступає в силу з дати його підписання і діє весь строк дії авторського права.  
5.2. Ця Згоди може бути розірваний на вимогу автора, якщо він позбавляється майнових прав на твір, які мав на момент його розміщення в електронному архіві НТБ  ОНТУ, а також якщо Згода містить інші умови,  обтяжливі  для  автора.  
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Дата  надання згоди *
MM
/
DD
/
YYYY
Прізвищє українською *
Ім'я українською *
Прізвищє англійською *
Ім'я англійською *
Повна назва установи українською *
Повна назва установи англійською *
Назва окремої частини з твору *
Назва твору *
Я, надаю згоду на розміщення матеріалів, де я є автором, на репозитарії академічних текстів ОНТУ *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy