STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI NEGREȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ PENTRU ANII 2021-2027
Primăria Comunei Negrești, județul Neamț elaborează Strategia de dezvoltare locală, iar în această etapă lansează prezentul chestionar, în baza căruia va identifica potențialul și proiectele prioritare de dezvoltare pentru Comuna Negrești în perioada 2021-2027. În acest scop, vă rugăm să aveți amabilitatea de a răspunde următoarelor cerințe, a căror analiză va servi echipei de elaborare a strategiei. Chestionarele sunt anonime.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. Sexul: *
2. Vârsta: *
3. Ultima formă de învățământ absolvită: *
4. Completați chestionarul în calitate de: *
Required
5. Satul în care aveți domiciliul: *
6. În prezent, aveți reședința/ locuiți în comuna Negrești? *
7. În general, cât de mulțumit (ă) sunteți de ...? *
Foarte mulțumit(ă)
Mulțumit(ă)
Nici mulțumit(ă), nici nemulțumit(ă)
Nemulțumit(ă)
Foarte nemulțumit(ă)
Nu știu/Nu răspund
Județul Neamț
Comuna Negrești
Satul în care locuiți
Zona/ strada în care locuiți
8. În ce măsură considerați că nivelul de trai al populației din comuna Negrești (asigurat de venituri, utilități, servicii) este satisfăcător? *
9. În localitate este ușor a găsi un loc de muncă? *
10. Aveţi un loc de muncă stabil în comună?
Clear selection
11. Cât de mulțumit(ă) sunteți de următoarele servicii publice la nivelul comunei Negrești? *
Foarte mulțumit(ă)
Mulțumit(ă)
Nici mulțumit(ă), nici nemulțumit(ă)
Nemulțumit(ă)
Foarte nemulțumit(ă)
Nu știu/Nu răspund
Siguranța și ordinea publică
Educație
Asistență socială
Transportul în comun
Curățenie și gestiunea deșeurilor
Iluminat public
Relația cu publicul a primăriei
Sănătate
Oportunități pentru activități culturale
Oportunități pentru petrecerea timpului liber (parcuri, zone amenajate pentru picnic ș.a)
12. Care considerați că sunt cele mai importante probleme ale comunei Negrești? (maxim 5 variante, mai multe răspunsuri posibile) *
Required
13. Care considerați că sunt cele mai importante puncte tari ale comunei Negrești?(alegeți maxim 5 variante) *
Required
14. Cunoașteți unul sau mai multe proiecte de investiții realizate în comuna Negrești în ultimii trei ani? *
15. Daca da, care sunt aceste proiecte?
16. Cum apreciați zona în care locuiți, în ceea ce privește următoarele aspecte: *
Foarte bună
Bună
Neutru
Nu prea bună
Deloc bună
Nu știu/Nu răspund
Curățenie
Liniște și siguranță
Acces la apă
Acces la energie electrică
Spații verzi și parcuri
Locuri de joacă pentru copii
Acces la grădiniță
Acces la școală și liceu
Acces la medic de familie
Acces la magazine
Acces la transport public
Starea drumului
17. La care dintre următoarele categorii de dotări aveți acces la maxim 15 minute de mers pe jos față de locuința dumneavoastră? *
Required
18. Cât de mulțumit(ă) sunteți de serviciile sistemului de învățământ din comuna Negrești în ceea ce privește următoarele aspecte: *
Foarte mulțumit(ă)
Mulțumit(ă)
Nici mulțumit(ă), nici nemulțumit(ă)
Nemulțumit(ă)
Foarte nemulțumit(ă)
Nu știu/Nu răspund
Calitatea actului didactic
Numărul de școli/ locuri în școli
Condițiile fizice din cadrul școlilor
Numărul de grădinițe/ locuri în grădinițe
Condițiile materiale din cadrul grădinițelor
Dotarea școlilor
19. Cât de mulțumit(ă) sunteți de serviciile de sănătate din comuna Negrești în ceea ce privește următoarele aspecte: *
Foarte mulțumit(ă)
Mulțumit(ă)
Nici mulțumit(ă), nici nemulțumit(ă)
Nemulțumit(ă)
Foarte nemulțumit(ă)
Nu știu/Nu răspund
Calitatea serviciilor medicale
Numărul de spitale
Numărul de cabinete medicale
Numărul de farmacii
Accesul la medicul de familie
20. Din câte știți, care dintre următoarele servicii de asistență socială sunt disponibile în comuna Negrești? *
Required
21. Ce investiții ar trebui realizare în zona/cartierul/satul în care locuiți? (mai multe răspunsuri posibile) *
Required
22. Care dintre domeniile de mai jos ar trebui dezvoltate în următorii 5 ani în comuna Negrești (maxim 5 domenii) *
Required
23. Cât de necesare considerați că sunt de adoptat, în regim de urgență, următoarele acțiuni în comuna Negrești? *
Foarte necesare
Necesare
Neutru
Nu foarte necesare
Deloc necesare
Nu știu/Nu răspund
Întreținerea și modernizarea drumurilor
Renovarea și dotarea instituțiilor de învățământ
Renovarea și dotarea instituțiilor medicale
Atragerea investitorilor în comună
Atragerea turiștilor
Crearea locurilor de muncă
Conectarea la utilități a tuturor cetățenilor
Înființarea de spații de recreere/divertisment/turistice
Reducerea gradului de excluziune socială
Dezvoltarea de servicii sociale pentru persoanele vulnerabile expuse riscului de marginalizare
Dezvoltarea turismului prin crearea infrastructurii specifice