แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของศาลจังหวัดนครราชสีมา
แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของศาลจังหวัดนครราชสีมา
ตอนที่ 1 โปรดระบุสถานภาพเป็น คู่ความ / ประชาชน / ตำรวจ / อัยการ / หรือหน่วยงาน *
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจ / ไม่พึงพอใจ *
พอใจมาก
พอใจ
พอใจน้อย
ไม่พอใจ
การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
ความรวดเร็วในการให้บริการ
การติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อราชการ
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ
ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ
ความชัดเจนของป้าย สัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอก
จุด /ช่อง การให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้
ท่านมีความพึงพอใจ / ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม อยู่ในระดับใด
ตอนที่ 3 ปัญหา / ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms