ภูเก็ตวิทยาลัยก้าวไกล สู่ไทยแลนด์ 4.0
ขอความร่วมมือนักเรียนตอบแบบสอบถามเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน ในด้านต่าง ๆ (วิชาการ, คุณธรรม, ทักษะชีวิต)
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
เพศ *
ระดับชั้น ม. *
ตอนที่ 2 สิ่งที่นักเรียนต้องการให้โรงเรียนพัฒนา หรือจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมในด้านต่อไปนี้
1. ด้านวิชาการ เช่น ส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ, ช่วยเหลือนักเรียนที่มีผลการเรียนต่ำ
Your answer
2. ด้านคุณธรรม เช่น ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาให้เป็นคนดี
Your answer
3. ด้านทักษะชีวิต เช่น สร้างเสริมให้นักเรียนมีทักษะชีวิตสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Phuketwittayai School. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms