วิชาจรรยาบรรณนายหน้าชุดที่1

จัดทำโดย:นายชยุต.เจริญทวีภากูล
อีเมล:chayutctk@gmail.com
เว็บไซต์:www.srikrungbroker.com
ชื่อ-นามสกุล *
Your answer
อีเมล์ *
Your answer
จังหวัด *
1.นางสาวเดือนได้สมัครเป็นนายหน้าประกันชีวิตที่ส่งงานของบริษัทประกันชีวิตA และนายหน้าประกันวินาศภัยที่ส่งงานบริษัทB โดยนางสาวเดือนได้ส่งงานให้ทั้งสองบริษัทเสมอมาโดยไม่มีปัญหาแต่อย่างใดท่านคิดว่าการกระทำของนางสาวเดือนมีความซื่อสัตย์หรือไม่ *
1 point
2.นายหน้าประกันวินาศภัยจัดการส่งงานให้บริษัทประกันภัยใหม่โดยระบุว่าผู้ขอเอาประกันภัยอัคคีภัยมีอุปกรณ์ป้องกันภัยไหม้ครบถ้วนแต่ความเป็นจริงไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟไหม้เพื่อให้บริษัทประกันภัยใหม่ปรับลดอัตราเบี้ยประกันภัยนายหน้าผู้นี้ผิดจรรยาบรรณข้อที่เกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตหรือไม่ *
1 point
3.นายวันได้ทำประกันอัคคีภัยโดยแจ้งว่าบ้านอยู่ที่ซอยรางน้ำต่อมาได้รื้อบ้านไปสร้างที่รังสิตจึงปรึกษานายอาทิตย์นายหน้าประกันวินาศภัยนายอาทิตย์ได้บอกให้นายวันยกเลิกกรมธรรม์ดังกล่าวการกระทำของนายอาทิตย์ผิดจรรยาบรรณนายหน้าวินาศภัยหรือไม่ *
1 point
4.ธนาคารมกราซึ่งมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนายหน้าวินาศภัยมีนายกุมภาซึ่งมีใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัยเป็นผู้จัดการสาขานายกุมภาได้รับนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงให้แนะนำลูกค้าเงินกู้ทำประกันอัคคีภัยกับบริษัทประกันวินาศภัยมีนาซึ่งเป็นบริษัทลูกของธนาคารให้ได้นายกุมภาไม่อยากทำผิดกฎจรรยาบรรณของการเป็นนายหน้าจึงควรทำอย่างไร *
1 point
5.ก่อนการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยท่านก็ต้องศึกษาหาความรู้ในเรื่องประกันวินาศภัยและการวิเคราะห์ประกันภัยรูปแบบต่างๆให้เข้าใจเพื่อที่จะอธิบายให้ผู้เอาประกันภัยเข้าใจได้และถ้าผ่านการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยแล้วท่านคิดว่า *
1 point
6.นายเมษาเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยได้พัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองโดยศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอท่านคิดว่าถูกต้องหรือไม่ *
1 point
7.นายพฤษภาเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยที่ส่งงานให้บริษัทประกันภัยแห่งหนึ่งและได้ทราบข่าวจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ว่าบริษัทประกันวินาศภัยที่ตนส่งงานอยู่นั้นมีฐานะไม่ค่อยมั่นคงเนื่องจากการทุจริตภายในจึงได้นำเรื่องดังกล่าวไปแจ้งแก่นายมิถุนาซึ่งเป็นเพื่อนกันและกำลังจะทำประกันวินาศภัยกับบริษัทนี้การกระทำของนายพฤษภาผิดจรรยาบรรณและศีลธรรมหรือไม่ *
1 point
8.การกระทำใดต่อไปนี้ถือว่านายหน้าประกันวินาศภัยรักษาความลับอันไม่ควรเปิดเผยของผู้เอาประกันภัย *
1 point
9.ทุกครั้งที่เสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยและรับเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัยนายกรกฎซึ่งเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องแสดงหนังสือมอบอำนาจจากบริษัทประกันวินาศภัย และออกเอกสารแสดงการรับเงินของบริษัทประกันภัยทุกครั้งดังนี้ถือว่า *
1 point
10.การที่นายหน้าประกันวินาศภัยมีความผูกพันกับองค์กรและเผยแพร่ความดี ภาพลักษณ์ขององค์กรแก่สาธารณชน แสดงว่านายหน้าประกันวินาศภัย *
1 point
11.การกระทำข้อใดของนายหน้าประกันวินาศภัยที่ไม่ถูกต้องและผิดจรรยาบรรณ *
1 point
12.นายอังคารเป็นนายหน้าส่งงานให้กับบริษัทประกันวินาศภัยแห่งหนึ่ง ต่อมาได้ชักชวนให้เพื่อนชื่อนายพุธซึ่งกำลังตกงานเนื่องจากเศรษฐกิจตกต่ำมาช่วยขายประกันวินาศภัยให้ตนโดยมีเงื่อนไขว่าถ้านายพุธหาลูกค้าได้1ราย ตนจะจ่ายเงินให้1,500 บาท การกระทำของนายอังคารถือว่าถูกหรือผิดจรรยาบรรณผู้ประกอบอาชีพนายหน้าประกันภัยหรือไม่ *
1 point
13.จากคำกล่าวที่ว่า“นายหน้าที่ดีนั้นควรปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมให้บริการที่ดีและสม่ำเสมอแก่ ผู้เอาประกันภัยโดยไม่มีความจำเป็นต้องชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยได้ทราบถึงสิทธิ หน้าที่และผลประโยชน์ที่ผู้เอาประกันภัยควรจะได้รับ” ท่านคิดว่าคำกล่าวข้างต้นนี้ ถูกต้องหรือไม่ *
1 point
14.นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องมีจรรยาบรรณในการชักชวนให้บุคคลทำสัญญาประกันวินาศภัยกับ บริษัทประกันวินาศภัยข้อต่อไปนี้ข้อใดนายหน้าประกันวินาศภัยควรปฏิบัติมากที่สุด *
1 point
15.นายพฤหัสเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยได้พัฒนาความรู้ความสามารถของตน โดยศึกษาหาความรู้วิชาชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอท่านคิดว่าถูกต้องหรือไม่ *
1 point
16.บริษัทประกันภัยแห่งหนึ่งมักเพิ่มจำนวนนายหน้าประกันวินาศภัยเพื่อขยายธุรกิจโดยไม่มีการอบรม นายหน้าประกันวินาศภัยให้เพิ่มพูนความรู้เพราะเสียค่าใช้จ่ายโดยได้รับผลตอบแทนไม่มากนักสำหรับท่านมีความคิดเห็นอย่างไร *
1 point
17.การกระทำข้อใดต่อไปนี้ถือว่านายหน้าประกันวินาศภัยรักษาความลับอันไม่ควรเปิดเผยของผู้เอา ประกันภัย *
1 point
18.นายศุกร์เป็นนายหน้าประกันวินาศภัยทราบว่า นายเสาร์เป็นญาติสนิทของนายอาทิตย์ซึ่งเป็นลูกค้า ของตนเมื่อนายศุกร์พบกับนายเสาร์ที่งานเลี้ยงรื่นเริงแห่งหนึ่ง จึงแนะนำตัวและชักชวนให้นายเสาร์ทำประกันภัยผ่านตนโดยบอกว่านายอาทิตย์ยังเชื่อมั่นทำประกันภัยผ่านตนเลยการกระทำของนายศุกร์ *
1 point
19.การกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของนายหน้าประกันวินาศภัยมีปัจจัยที่สำคัญอย่างไร *
1 point
20.ข้อความโฆษณาใดผิดจรรยาบรรณ *
1 point
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service