SET 2: SOALAN PERCUBAAN SPM 2016 SEJARAH K1 (KEDAH)
Jawab Semua Soalan
Nama : *
Your answer
Nama Sekolah : *
Your answer
Nama Kelas : *
Your answer
1. Penemuan patung wanita di Lembah Indus membuktikan masyarakat tamadun Indus. (m/s 26) *
1 point
2. Apakah kepentingan karya The Art of War yang ditulis oleh Sun Tzu kepadamasyarakat hari ini? (m/s 33) *
1 point
3. Apakah persamaan sistem demokrasi yang diamalkan di Athens dengan sistem demokrasi di Malaysia? (m/s 43) *
1 point
4. Mengapakah Shih Hwang Ti mengarahkan pembinaan Tembok Besar China? (m/s 49) *
1 point
5. Apakah kelebihan kedudukan Malaysia yang strategik di perairan Nusantara sehingga hari ini? (m/s 83) *
1 point
6. Inskripsi di Palembang ditulis dalam bahasa Melayu Kuno. Tulisannya dikaitkan dengan ? (m/s 93) *
1 point
7. Seseorang syeikh yang mengetuai kabilah dalam masyarakat Arab Jahiliyah melambangkan (m/s 101) *
1 point
8. Bagaimanakah penyebaran Islam boleh menggugat ekonomi Arab Quraisy pada zaman jahiliyah? (m/s 112) *
1 point
9. Sambutan Maal Hijrah diadakan pada setiap tahun di Malaysia bagi memperingati ? (m/s 119) *
1 point
10. Antara berikut yang manakah berkaitan dengan penghijrahan Nabi Muhammad s.a.w ke Madinah? (m/s 121) *
1 point
Captionless Image
11. Bagaimanakah Khalifah Uthman bin Affan r.a. berjaya meluaskan wilayah Islam? (m/s 147) *
1 point
12. Kerajaan Bani Umaiyah telah mewujudkan sistem hijabah.Bagaimanakah sistem tersebut dilaksanakan? (m/s 151) *
1 point
13. Pedagang Arab telah membina perkampungan di pelabuhan Asia Tenggara. Apakah peranan perkampungan tersebut? (m/s 176) *
1 point
14.Jadual di bawah menunjukkan penemuan artifak. (m/s 177) *
1 point
Captionless Image
15. Tokoh di bawah berperanan penting dalam pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. (m/s 197) *
1 point
Captionless Image
16. Masyarakat Melayu tradisional bermula dengan pendidikan tidak formal. Bagaimanakah kaedah pembelajaran dalam sistem pendidikan tersebut? (m/s 201) *
1 point
Captionless Image
17. Apakah implikasi perjanjian tersebut? (m/s 224) *
1 point
Captionless Image
18. Apakah kesan penguatkuasaan Akta Pemagaran Tanah di Britain pada abad ke-18? (m/s 228) *
1 point
Captionless Image
19. Apakah faktor yang membawa kepada kemerosotan nilai eksport getah Tanah Melayu pada tahun 1930-an? (m/s 250) *
1 point
20. Pada awal abad ke-20, imigran China berketurunan Foochow memasuki Sarawak melalui (m/s 254) *
1 point
21. Sebelum kedatangan Portugis, sistem pemerintahan Melaka menjadi ikutan kebanyakan negeri Melayu.Apakah sistem pentadbiran tersebut? (m/s 74) *
1 point
22. Maklumat berikut berkaitan dengan pertubuhan agama di Asia Tenggara. (m/s 15) *
1 point
Captionless Image
23. Peristiwa berikut merupakan penentangan terhadap James Brooke di Sarawak. (m/s 33) *
1 point
Captionless Image
24. Kesatuan Melayu Singapura (KMS) ditubuhkan oleh Mohamed Eunos, Tengku Kadir Ali dan Embok Suloh. Apakah kejayaan yang telah dicapai oleh Kesatuan Melayu Singapura? (m/s 54) *
1 point
Captionless Image
25. Gambar di bawah menunjukkan antara alat kebesaran diraja pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. (m/s 76) *
1 point
Captionless Image
26. Berdasarkan pernyataan di bawah, apakah syarat utama untuk merealisasikan sebuah negara dan bangsa Malaysia? (m/s 90) *
1 point
Captionless Image
27. Apakah persamaan parti politik berikut? (m/s 100) *
1 point
Captionless Image
28. Rajah di bawah merujuk kepada faktor pembentukan Persekutuan Tanah Melayu. (m/s 104) *
1 point
Captionless Image
29. Apakah tujuan penubuhan Persidangan Kebangsaan pada bulan Februari 1953 oleh Sir Malcom MacDonald? (m/s 121) *
1 point
30. Kedudukan istimewa orang Melayu adalah berkaitan dengan dasar melindungi orang Melayu dan bumiputera dalam (m/s 126) *
1 point
Captionless Image
31. Apakah kepentingan penyertaan Singapura, Sarawak dan Sabah ke dalam Malaysia? (m/s 139) *
1 point
32. Berdasarkan maklumat di bawah, apakah cadangan lain Suruhanjaya Cobbold? (m/s 150) *
1 point
Captionless Image
33. Maklumat di atas berkaitan dengan Perkara 25 dalam Perlembagaan Malaysia.Apakah tujuannya? (m/s 164) *
1 point
Captionless Image
34. Jata negara Malaysia menjadi lambang kemegahan kita.Dua ekor harimau menjadi lambang (m/s 188) *
1 point
35. Bagaimanakah Lembaga Pembangunan Industri Desa (RIDA) membangunkan masyarakat luar bandar? (m/s 198) *
1 point
36. Mengapakah Dasar Kependudukan mementingkan kadar pertumbuhan penduduk dengan kadar pembangunan sosioekonomi negara? (m/s 209) *
1 point
37. Kedua-dua pihak di atas terlibat dalam (m/s 229) *
1 point
Captionless Image
38. Antara berikut, yang manakah menjelaskan ciri-ciri ideologi blok kapitalis? (m/s 235) *
1 point
Captionless Image
39. Syarat di bawah termaktub dalam (m/s 240) *
1 point
Captionless Image
40. Apakah kunci utama yang menentukan kejayaan dasar k-ekonomi? (m/s 263) *
1 point
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy