Хакидемия работилници "Енергията навсякъде около нас"

На 20 юни 2015 от 10:00 до 15:00 ч. в Столичната библиотека на пл. „Славейков” № 4а


Американският център и Хакидемия България


организират безплатни работилници на тема: Енергията навсякъде около нас.
Ще играем, ще се забaвляваме и ще създаваме!
Предлагаме пет работилници, които ще се провеждат едновременно. Участниците ще имат възможност да преминат през всяка от тях, на ротационен принцип.

Работилница „Вятърна енергия”
Цели: Изучаване на характеристиките на вятъра и как той може да генерира енергия.
Похвати: Дефинираме благоприятните места за използване на ветрогенератори и принципът на работа при силен и слаб вятър.

Работилница „Слънчева енергия”
Цели: Запознаване с принципа на работа на слънчевите колектори за генериране на енергия.
Похвати: Показваме разликата при генериране на енергия от слънчева и изкуствена светлина. Определяме основните принципи на електроенергията.

Работилница „Химична енергия”
Цели: Представяне на устройството на батериите и горивните клетки.
Похвати: Използваме нагледни материали за представяне на химичния процес на превръщане на един тип енергия в друг. Дефинираме разликата между батерии и горивни клетки.

Работилница „Водна енергия”
Цели: Изследване принципите на работа на хидравлични и пневматични устройства.
Похвати: Служим си с основните физични закони за обем и налягане и представяме нагледно как те помагат за генериране на енергия.

Работилница „Енергия и електричество”
Цели: Демонстриране на реалните приложения на възобновяемите източници на енергия.
Похвати: Показваме какво е електричество и как протича ток, как се създава напрежение и защо е необходимо съпротивление. Използваме специализирани уреди за изследване и измерване на електрическите параметри.

Научете повече за нас:
Американски център на Столична библиотека: http://www.acsofia.org/
Хакидемия България: http://hackidemia.com/bulgaria

Запишете вашето дете с формата по-долу и очаквайте потвърждение от нас след 7 юни 2015.
Aко искате да дойдете с повече от едно дете, запишете всяко отделно.
Побързайте! Местата са ограничени! Информацията, която изискваме е с цел да се свържем с вас преди събитието.

  This is a required question
  This is a required question
  Must match pattern
  This is a required question
  Must be a number greater than 0
  This is a required question