Konferencja „Tutoring w szkole – Wychować Człowieka Mądrego”
Organizatorzy: Instytut Tutoringu Szkolnego

Termin: 05.06.2019 r. - godz. 9.30-15.00

Miejsce: Placówki Fundacji Edukacji Rodzinnej, ul. Jana Bosko 1, Szczecin, aula na II piętrze

Tematyka: tutoring jako edukacja spersonalizowana, skoncentrowana na uczniu, jego zasobach, potencjale, zainteresowaniach i potrzebach, a także na odkrywaniu jego mocnych stron w warunkach dialogu, poszanowania godności i wzajemnej dbałości podmiotów o dobre relacje; tutoring w szkole z perspektywy dyrektora szkoły, nauczyciela, ucznia i jego rodzica w kontekście efektów ogólnopolskiego projektu edukacyjnego realizowanego przez ITS ze środków MEN w latach 2016 – 2018.

Koszt: 100 zł opłata za udział w wysokości 100 zł płatna do dnia 24 maja. Dane do przelewu:
INSTYTUT TUTORINGU SZKOLNEGO, ul. Robotnicza 36, 53-608 Wrocław Rachunek bankowy nr: 48109024020000000113353834, tytuł przelewu: Konferencja w Szczecinie 2019, imię i nazwisko

Jeśli chcesz wziąć udział w tym wydarzeniu prosimy o wypełnienie formularza.

Email address *
Zgody RODO na okoliczność konferencji ” Tutoring w szkole – Wychować Człowieka Mądrego” w dniu 05.06.2019 w Szczecinie □ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów konferencji ” Tutoring w szkole – Wychować Człowieka Mądrego” w dniu 05.06.2019 w Szczecinie, organizowanej przez Towarzystwo Edukacji Otwartej, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Robotnicza 36, 53-608 Wrocław, wpisanym rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000090184, NIP: 897-16-04-383, REGON nr: 931975956, zwanym dalej „TEO”. □ W czasie spotkania będą robione zdjęcia/film. Aby było możliwe ich wykorzystanie, oraz udostępnienie Państwu, niezbędna jest uzyskanie Państwa formalnej zgody na wykorzystywanie wizerunku. Wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie przez TEO, mojego wizerunku, utrwalonego w postaci zdjęć wykonanych w ramach konferencji. Zezwolenie, o którym mowa uprawnia do rozpowszechniana dowolną techniką, na wszelkich polach eksploatacji (w szczególności: druk, Internet, przekaz prasowy), bezterminowo i bez ograniczeń terytorialnych - wyłącznie w celu informacji i promocji działalności TEO. □ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu informowania mnie o przyszłych konferencjach oraz innych działaniach realizowanych przez TEO. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 1. Administratorem Waszych danych osobowych jest TEO z siedzibą we Wrocławiu, ul. Robotnicza 36, 53-608 Wrocław, wpisanym rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000090184, NIP: 897-16-04-383, REGON nr: 931975956, zwanym dalej „TEO” 2. Administrator jest odpowiedzialny za wykonanie wobec Was obowiązku informacyjnego oraz za umożliwienie Wam wykonywania swoich praw. 3. Kontakt z Inspektorem ochrony danych jest możliwy elektronicznie. 4. Wasze dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków niezbędnych dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Podstawą przetwarzania Waszych danych osobowych jest, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO wyrażona przez Was zgoda. 5. Wasze dane mogą być udostępniane podmiotom trzecim (obsługa księgowa, kadrowa, płacowa, itp.) 6. Wasze dane nie mogą być przekazywane poza UE. 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów statutowych TEO do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania. 8. Posiadacie prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 9. Macie prawo wniesienia skargi do organu kontroli gdy uznacie, iż przetwarzanie danych osobowych Was dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.10. Podanie Waszych danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem zgłoszenia na konferencję ” Tutoring w szkole – Wychować Człowieka Mądrego” w dniu 05.06.2019 w Szczecinie *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service