รับสมัครราษฎรมดแดงล้มช้าง สร้างชาติ เปลี่ยนระบอบให้เป็นของประชาชน (ดร.เพียงดิน ดูแลและประกันความลับ)

รายละเอียดส่วนตัวของท่าน ใช้สำหรับการติดต่อเพื่องานอุดมการณ์ และเป็นความลับสูงสุด เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน รายชื่อของท่าน จะไม่มีการเอาไปเสนอเพื่อขอรับเงินจากใคร ไม่เอาไปให้ใครอื่นรับรู้ และจะเป็นไปเพื่ออุดมการณ์ของพวกเราเท่านั้น
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ขอบคุณครับ

  Captionless Image