I. ÎNVĂȚĂTURA DE CREDINȚĂ
Evaluare clasa a XI-a
Email *
La adresa de e-mail, te rog să treci adresa profesorului tău de religie
Bun venit pe „Platforma de E-Learning a profesorilor de religie din Arhiepiscopia Craiovei”!
Mult succes!
NUMELE ȘI PRENUMELE ELEVULUI *
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT *
LOCALITATEA *
CLASA *
NUMELE ȘI PRENUMELE PROFESORULUI DE RELIGIE *
FIȘĂ DE LUCRU
MARCHEAZĂ RĂSPUNSURILE CORECTE
Simbolul cerc -⭕ răspuns unic (un singur răspuns este corect)
Simbolul pătrat - 🅾️ răspuns multiplu (mai multe răspunsuri sunt corecte)
Punctaj maxim 100 puncte
1. Revelația supranaturală a fost transmisă de Dumnezeu în mod direct sau prin aleșii Săi. Alege variantele de mai jos răspunsurile corecte: *
3 points
Captionless Image
Required
2. „Toată Scriptura este insuflată de Dumnezu și de folos spre învățătură, spre mustrare, spre îndreptare, spre înțelepțirea cea întru dreptate, astfel ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit, bine pregătit pentru orice lucru bun.” (II Timotei 3, 16-17). Sfânta Scriptură sau Biblia este alcătuită din: *
4 points
Captionless Image
3. Revelația supranaturală este una dintre acțiunile prin care Dumnezeu Se descoperă oamenilor. Realizează corespondența între modurile în care Se descoperă Dumnezeu (coloana A) și semnificația lor (coloana B): *
3 points
Captionless Image
a) Este colecția de cărți sfinte, scrisă sub inspirația Duhului Sfânt
b) Totalitatea adevărurilor revelate, care au fost transmise prin viu grai, fiind consemnate mai târziu în scris
c) Fenomene ce nu sunt explicate conform legilor naturii, autorul lor fiind Dumnezeu
1. Sfânta Tradiție;
2. Sfânta Scriptură;
3. Minunile.
4. Putem descoperi însușirile lui Dumnezeu când privim la toată zidirea Lui: „Cerurile spun slava lui Dumnezeu și facerea mâinilor Lui o vestește tăria” (Psalmi 18, 1). Acest verset biblic evidențiază una dintre cele două căi ale Revelației: alege varianta corectă. *
2 points
Captionless Image
5. Omul a fost creat încă de la început înrudit cu Dumnezeu, fiind pus într-o relație conștientă și liberă cu El. Astfel are datoria de a păstra această legătură continuă cu Dumnezeu, prin cunoașterea și împlinirea voii Sale. Continuă cu alte modalități prin care omul Îl poate cunoaște pe Dumnezeu, alegând variantele corecte: Admirând frumusețea și armonia din natură; Participând la sfintele slujbe; Făcând fapte de milostenie; *
4 points
Captionless Image
Required
6. Dumnezeu poate fi cunoscut și din împrejurările concrete ale vieții prin fapte de milostenie. Apreciază care afirmație de mai jos este adevărată, bifând litera (A) și care afirmaţie este falsă, bifând litera (F): *
6 points
Captionless Image
Adevărat
Fals
a) Sfatul bun dat prietenului nostru;
b) Încurajarea în momente dificile;
c) Lipsa de răbdare față de cei de lângă noi;
d) Rugăciunea pentru sănătatea aproapelui nostru;
e) Violența verbală;
f) Fapte de milostenie trupească.
7. Venirea Mântuitorului Iisus Hristos pe pământ a fost vestită prin profeții mesianice. Alege din versetele biblice de mai jos pe cele care fac referire la Întruparea Fiului lui Dumnezeu, apreciind care afirmație de mai jos este adevărată, bifează litera (A) și care afirmaţie este falsă, bifează litera (F): *
5 points
Captionless Image
Adevărat
Fals
a) „Iată, Fecioara va lua în pântece și va naște Fiu și vor chema numele lui Emanuel” ( Isaia 7, 14);
b) „Bucură-te foarte, fiică a Sionului, veselește-te, fiică a Ierusalimului, căci, iată Împăratul tău vine la tine drept și biruitor; smerit și călare pe asin, pe mânzul asinei” (Zaharia 9, 9);
c) „Ci toate câte voiți să vă facă vouă oamenii, asemenea și voi faceți lor” (Matei 7, 12);
d) „Căci Prunc s-a născut nouă, un Fiu s-a dat nouă, a Cărui stăpânire e pe umărul Lui şi se cheamă numele Lui: Înger de mare sfat, Sfetnic minunat, Dumnezeu tare, biruitor, Domn al păcii, Părinte al veacului ce va să fie” (Isaia 9, 5);
e) „Precum M-ai trimis pe Mine în lume, și Eu i-am trimis pe ei în lume” (Ioan 17, 18).;
8. „Căci Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică” (Ioan 3, 16) – din iubire față de oameni, Fiul lui Dumnezeu S-a Întrupat, S-a Jertfit pentru oameni. Alege din lista de mai jos faptele pe care îndeplinindu-le îți demonstrezi iubirea față de aproapele: *
7 points
Captionless Image
Adevărat
Fals
a) Vizitarea colegului bolnav
b) Implicarea în activități de voluntariat
c) Răspândirea unor lucruri neadevărate despre prieteni
d) Neascultarea sfaturilor primite de la părinți
e) Ajutorul acordat persoanelor vârstnice
f) Rugăciunile făcute pentru cunoștințe aflate în nevoie
g) Donarea alimentelor pentru cei nevoiași
9. „Cel care face binele se veselește deoarece se răsplătește de mângâierea dumnezeiască. Cel care face răul suferă” (Cuviosul Paisie Aghioritul). Alege din variantele de mai jos sentimentele trăite de un tânăr atunci când săvârșește binele: *
3 points
Captionless Image
Required
10. Omul se poate mântui numai în conlucrare cu Dumnezeu prin:... Completează enunțul, alegând varianta corectă: *
2 points
Captionless Image
11. Citește cu atenție fragmentul de mai jos și alege variantele corecte pentru împlinirea faptelor milosteniei trupești: „Lauda creştinilor este primirea străinilor şi milostivirea. Lauda şi mântuirea creştinilor este că, totdeauna, la masa lor, săracii şi sărmanii şi străinii să mănânce împreună cu ei, că din casa lor Hristos niciodată nu va lipsi” (Sfântul Efrem Sirul). *
3 points
Required
12. De-a lungul timpului realitatea morții și Învierii Mântuitorului a fot contestată, apărând tot felul de ipoteze. Realizează corespondența între teoriile apărute (coloana A) și semnificația lor (coloana B): *
4 points
Captionless Image
a. Întemeiată pe analogiile dintre moartea și Învierea lui Iisus și moartea zeităților păgâne
b. Arătările Mântuitorului după Înviere au fost simple halucinații ale ucenicilor
c.Învierea a fost un truc la care au recurs Apostolii, care ar fi furat Trupul Mântuitorului
d.Iisus Hristos nu ar fi murit, ci ar fi căzut într-o stare de leșin din care mai târziu s-a trezit
1.Ipoteza morții aparente
2.Ipoteza înșelăciunii
3.Ipoteza miturilor
4.Ipoteza halucinațiilor
13. „Nimic nu-i mai propriu firii noastre decât a fi în comuniune unii cu alții, a avea nevoie unii de alții și a ne iubi unii pe alții” (Sfântul Vasile cel Mare). Faptele bune reprezintă o condiție pentru dobândirea asemănării cu Dumnezeu. Alege din variantele următoare faptele care arată implicarea tinerilor în viața Bisericii: *
8 points
Required
14. „Fiecare din noi este pictorul propriei sale vieţi. Sufletul nostru este ca o pânză; virtuţile sunt culorile; Iisus Hristos este modelul pe care trebuie să-L pictăm.” (Sfântul Grigorie de Nyssa). Alege din variantele următoare cuvintele care reprezintă virtuțile creștine: *
6 points
Captionless Image
Required
15. „Cred ... Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, Care a grăit prin proroci” (Simbolul credinței). Pornind de la acest citat, apreciază care afirmație de mai jos este adevărată, bifând litera (A) și care afirmaţie este falsă, bifând litera (F): *
6 points
Captionless Image
Adevărat
Fals
a. Duhul Sfânt este a treia Persoană a Sfintei Treimi;
b. El nu este Dumnezeu adevărat;
c. Cuvântul a purcede înseamnă își are obârșia sau provine;
d. Duhul Sfânt este doar o putere a Tatălui;
e. Duhul Sfânt purcede din Tatăl din veșnicie;
f. El este Mângâietorul, Cel care i-a inspirat pe profeți.
16. În viața creștinilor, Duhul Sfânt își face simțită prezența prin roadele Sale. Alege din lista de mai jos cuvintele care reprezintă aceste roade: *
12 points
Captionless Image
Required
17. „Omul are două aripi pentru a atinge cerul: harul și libertatea” (Sfântul Maxim Mărturisitorul). Dumnezeu i-a dat omului libertatea de a săvârși binele. Alege din lista de mai jos faptele care îl ajută pe om să dobândească Împărăția Cerurilor: *
10 points
Captionless Image
Required
18. „În har sunteți mântuiți, prin credință, și aceasta nu este de la voi: este darul lui Dumnezeu” (Efeseni 2, 8). Alege din variantele de mai jos caracteristicile harului: *
6 points
Captionless Image
Required
19. Sfânta Scriptură reprezintă unul dintre izvoarele Revelației divine. Completează enunțul, alegând varianta corectă. Biblia cuprinde în total ....................... *
3 points
Captionless Image
20. „De nu aș fi făcut între ei lucruri pe care nimeni altul nu le-a făcut, păcat nu ar avea” (Ioan 15, 24). Dumnezeu a însoțit Revelația supranaturală cu anumite semne. Alege varianta corectă: *
3 points
Captionless Image
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy