แบบสอบถามความพึงพอใจการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และโครงการประกวดนำเสนอนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ระดับสถานศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 - 17.30 น.
ชื่อ-สกุล ผู้ตอบแบบสอบถาม *
(เพื่อใช้ในการเช็คชื่่อเท่านั้น จะไม่มีการเผยข้อมูลการตอบแบบสอบถามรายบุคคลเด็ดขาด)
Your answer
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย / ลงใน( )หรือเติมข้อความตามความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่าน
1.เพศ *
2.สถานะภาพ *
3.ระดับชั้น *
4.สาขาวิชา *
รายการประเมินความพึงพอใจ
หัวข้อการประเมิน *
5
4
3
2
1
1.ความเหมาะสมของการประชาสัมพันธ์ในการดำเนินงาน
2.ความเหมาะสมของระยะเวลาในการดำเนินงาน
3.ความเหมาะสมของสถานที่ในการดำเนินงาน
4.ความเหมาะสมของลำดับขั้นการดำเนินงาน
5.ความเหมาะสมของพิธีการเปิดประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
6.ความเหมาะสมของขั้นตอนการประชุมองค์การได้อย่างถูกต้อง
7.นร.นศ. สามารถนำผลการจัดกิจกรรมไปพัฒนาทักษะวิชาชีพได้
8.นร.นศ. สามารถนำผลการจัดกิจกรรมไปสร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ได้
9.ความพึงพอใจต่อภาพรวมของการดำเนินโครงการในครั้งนี้
ข้อเสนอเเนะอื่นๆ......
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy