Pre-inscripció Catequesi Primera comunió 2020/21 (Monestir Sant Cugat)
Benvolguts pares i mares de la catequesi:

Amb aquest formulari podeu pre-inscriure el vostre fill/a per el 1er curs de catequesi de Primera Comunió. La inscripció es confirmarà en la primera reunió de pares. Podeu escollir entre les dues següents: el 16 i el 22 de setembre a les 20:30 a la Casa Abacial (just davant del Claustre del monestir: Pl, de l'Om 2). L'assistència és obligatòria.

La catequesi de Primera Comunió consta de dos cursos. L'edat mínima per apuntar-se és cursar 2n de primària. La catequesi és una hora setmanal, que podeu escollir fer-la entre un dels següents horaris

- Dilluns de 17:30 a 18:30
- Dilluns de 18:45 a 19:45
- Dimarts de 17:30 a 18:30
- Dimarts de 18:45 a 19:45

Aportació anual: 30 € (que caldrà ingressar al CC ES73 0081 0001 1500 0119 5021 posant el nom i cognoms del vostre fill i enviant el comprovant a catequesi.monestirsantcugat@gmail.com o portar el comprovant el dia de la reunió). També es pot pagar en efectiu. Si alguna família no pot pagar aquesta col·laboració pot demanar una beca.

Us esperem el dia 16 o el dia 22 de setembre on finalitzareu la inscripció, us informarem de programa i calendari del curs i on podrem resoldre qualsevol dubte que tingueu.

Benvinguts a tots i moltes gràcies!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apreciados padres i madres de la catequesis:

Con este formulario puedes pre-inscribir a tu hijo/a para el 1er curso de catequesis de Primera Comunión. La inscripción se confirmará en la primera reunión de padres. Puedes elegir entre las dos siguientes: el 16 y el 22 de Septiembre a las 20:30 en la Casa Abacial (justo delante del Claustro del monasterio: Pl, de l'Om 2). La asistencia es obligatoria.

La catequesis de Primera Comunión consta de dos cursos. La edad mínima para apuntarse es cursar 2o de primaria. La catequesis es una hora semanal que puedes elegir entre los siguientes horarios.

- Lunes de 17:30 a 18:30
- Lunes de 18:45 a 19:45
- Martes de 17:30 a 18:30
- Martes de 18:45 a 19:45

Aportación anual: 30 € (que teneis que ingresar en la CC ES73 0081 0001 1500 0119 5021 poniendo el nombre y apellidos de vuestro hijo/a y enviando el comprovante a catequesi.monestirsantcugat@gmail.com o traer el comprovante el día de la reunión de padres. También se puede pagar en efectivo. Si una familia no puede pagar esta colaboración puede pedir una beca.

Os esperamos el día 16 o el día 22 donde os informaremos acerca de la inscripciónel programa y el calendario del curso y donde podremos resolver cualquier duda que tengáis.

Bienvenidos todos y muchas gracias.
Nom de l'infant / Nombre del niño/a *
Cognoms / Apellidos *
Adreça familiar / Dirección familiar *
Nom del pare / Nombre del padre *
Mòbil del pare / Móvil del padre *
Nom de la mare / Nombre de la madre *
Mòbil de la mare / Móvil de la madre *
Data de naixement infant / Fecha de nacimiento niño/a *
MM
/
DD
/
YYYY
Nombre de germans / Número de hermanos
Lloc que ocupa entre els germans / Lugar que ocupa entre los hermanos
Escola / Colegio *
Curs escolar / Curso escolar *
Està batejat? / ¿Está bautizado? *
Lloc del bateig (si no va ser batejat al Monestir cal portar la partida de baptisme) / Lugar del bautizo (si no fue bautizado en el Monestir debe traer la partida de bautismo) *
Intoleràncies alimentàries / Intolerancias alimentarias *
Atenció educativa especial? / ¿Atención educativa especial? *
Especificar *
E-mail familiar *
Llengua preferent / Lengua prefrente *
Escollir dia i hora / Escoger día y hora *
Pagament/ Pago *
Informació pel consentiment d'ús de les dades, drets d'imatge i drets de rectificació / Información para el consentimiento de uso de datos, derechos de imagen y derechos de rectificación
La Parròquia de Sant Pere d'Octavià de Sant Cugat del Vallès us informa que la informació que ens lliureu i la que es generi mentre mantingueu relació amb la Parròquia s'incorporarà a la nostra Base de Dades i serviran també per mantenir-vos informats per correu electrònic, postal o algun altre format digital.

La Parròquia disposa d'espais de difusió pública d'informació (web, altres publicacions) on es poden publicar imatges i/o treballs o dades dels vostres fills realitzats a la Parròquia en l'àmbit de la Catequesi.

El responsable de la Base de Dades és la Parròquia de Sant Pere d'Octavià. En tot cas teniu dret a excercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en l'àmbit reconegut per la llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, per la via del procediment que regula el R.D.1720/2007 de 21 de desembre dirigint-vos per escrit a la Parròquia Sant Pere d'Octavià, Plaça de l'Om, 2, 08173. Sant Cugat del Vallès.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La Parroquia de Sant Pere d'Octavià de Sant Cugat del Vallès os informa que la información que nos proporcionáis y la que se genere mientras mantengáis relación con la Parroquia se incorporará a nuestra Base de Datos y servirán también para manteneros informados por correo electrónico, postal u otro formato digital.

La Parroquia dispone de espacios de difusión pública de información (web, otras publicaciones) donde se pueden publicar imágenes y/o trabajos o datos de vuestros hijos realizados en la Parroquia en el ámbito de la Catequesis.

El responsable de la Base de Datos es la Parroquia de Sant Pere d'Octavià. En todo caso tenéis derecho de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición en el ámbito reconocido por la ley orgánica 15/1999 del 13 de diciembre, por vía del procedimiento que regula el R.D. 1720/2007 de 21 de diciembre dirigiéndoos por escrito a la Parroquia de Sant Pere d'Octavià, Plaça de l'Om, 2, 08173. Sant Cugat del Vallès.
Accepto les condicions a dalt esmentades / Acepto las condiciones arriba citadas *
DNI pare, mare o tutor / DNI padre, madre o tutor *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy