Magnettundlikkuse test /Magnetosensitivity test

---------------------------------------------------------EESTI KEELES---------------------------------------------------------
Kes tunneb huvi oma individuaalse magnettundlikkuse kohta, on võimalus vabatahtlikuna osaleda käimasolevas Eesti-Läti-Soome teadusuuringus. Mitteinvasiivse mõõtmise käigus selgitatakse, kas autonoomsele närvisüsteemile mõjub magnetanomaalia stressitekitavana. Osalejal palutakse istuda u 10 min, mille käigus mõõdetakse pulssi. Tegemist on püsimagnetväljaga, mis on kõvasti allapoole piirnorme ning ainult mõnevõrra tugevam kui Maa looduslik magnetväli. Samas, hüpoteesi kohaselt on tundlikud inimesed mõjutatud sellises väljas pikemaajalisel (aastaid) viibimisel. Samas suurusjärgus magnetvälja võib leiduda tavalistes elu- ja töökohtadel. Enamasti toimuvad testimised Tallinnas, kuid piisava huvi korral tehakse neid ka muudes linnades. Vähemalt 10 inimese korral võime tulla testi tegema ka Teie asutusse; vajalik teistest eraldatud ruum. Isikulised testitulemused on konfidentsiaalsed ning ei edastata kellelegi väljapoole uurimisrühma. Test on tasuta. Lisaküsimustele vastame meeleldi telefonil 535 69869.

-----------------------------------------------------------IN ENGLISH -----------------------------------------------------------
Who would like to have his/her magnetic sensitivity measured may be interested in voluntary participating in an ongoing Estonian-Latvian-Finnish scientific study. A non-invasive measurement will determine if the autonomic nervous system is adversely affected by the magnetic field anomaly. The participant is asked to sit down for 10 min during which his/her heart rate is measured. The magnetic field tested is well below legal safety limits and only somewhat higher than the natural magnetic field of the Earth. According to the hypothesis, living or working in a such a anomalous place for an extended period (years) may have an adverse effect on sensitive people. The anomalous magnetic field at the same level may be found in common living and working places. Tests will be conducted in several locations. In case of at least 10 persons, the test can be performed at your working place; a separate room required. Individual test results are confidential and will not be forwarded to anyone outside the research group. The test is free of charge. For additional info call +372 535 69869.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question