Zgłoszenia na Otwartą przestrzeń inspiracji

Miasto Poznań oraz Stowarzyszenie Instytut Zachodni dnia 14 grudnia 2018 r, w godz. od 16.30 do 20.00 zapraszają na spotkanie “Otwarta przestrzeń inspiracji”, podczas którego zaprezentowana zostanie wystawa dokumentującą realizację najciekawszych działań skierowanych do mieszkańców Poznania. Wyznaczona zostanie także przestrzeń wystawiennicza dla organizacji i grup nieformalnych, prezentujących swoje działania.Prezentujący podzielą się swoimi doświadczeniami w realizacji działań i poprowadzą warsztaty praktyczne dla uczestników.


Podczas "Otwartej przestrzeni inspiracji" odbędą się również ciekawe wystąpienia przedstawicieli instytucji, które realizują działania na rzecz rozwoju wspólnot lokalnych, społeczeństwa obywatelskiego i podzielą się swoimi doświadczeniami w zakresie wspierania aktywności społecznej mieszkańców Poznania.

Spotkanie odbędzie się na Placu Kolegiackim 17.


Email address *
UDZIAŁ W WYDARZENIU JEST BEZPŁATNY.
Wydarzenie może się odbyć dzięki dofinansowaniu warsztatów z budżetu Miasta Poznania.
Adres e-mail *
Your answer
Imię i nazwisko *
Your answer
Podmiot/ jednostka/ organizacja *
Your answer
Numer telefonu kontaktowego *
Your answer
Chcę się zaprezentować - rezerwuję stolik w Strefie Inspiracji *
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA WYDARZENIA O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
W związku z uczestnictwem w działaniach wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
1. Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Instytut Zachodni (ul. Mostowa 27, 61-854 Poznań).
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej lub drogą e-mailową pod adresem: ngo@dzialamyrazem.pl.
2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadania pn. Organizacja cyklu warsztatów zwiększających kompetencje osób zaangażowanych w działania lokalne towarzyszących konferencji poświęconej Programowi Centrum Inicjatyw Lokalnych w szczególności w celach sprawozdawczych z realizacji zadania.
3. Państwa dane osobowe będą przez nas przechowywane do momentu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie lub zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, nie krócej jednak niż wymagają tego przepisy prawa.
4. Państwa dane osobowe będą udostępniane podmiotom i pracownikom współpracującym z Administratorem w zakresie realizacji zadania w szczególności Urzędowi Miasta Poznania i instytucjom państwowym oraz urzędom upoważnionym z mocy prawa do ich otrzymania.
5. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom i nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zadania, w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe uczestniczenie w szkoleniu.
7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia ewentualnej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Z praw wskazanych powyżej w pkt. 7 i 8 można skorzystać poprzez:
· kontakt e-mailowy pod adresem: ngo@dzialamyrazem.pl
· kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na podany wyżej adres Administratora.
9. Państwa dane osobowe nie będą zautomatyzowane ani nie będą podlegały profilowaniu.
10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Wyrażam zgodę *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Stowarzyszenie Instytut Zachodni. Report Abuse - Terms of Service