FORMULARI D'INGRÉS A L'ASSOCIACIÓ DE MUSEÒLEGS DE CATALUNYA

1. Podeu formalitzar la vostra alta omplint i enviant aquest formulari en línia.
2. Les admissions seran valorades i aprovades per la Junta Directiva. Tan aviat hi hagi una decisió al respecte, se us comunicarà per correu electrònic.
3. Quota anual 50 €.
4. Podeu formalitzar la vostra baixa per escrit a l’Associació de Museòlegs de Catalunya a l’adreça c/València, 225, àtic 3a de Barcelona, o via e-mail a amc@amc.cat i un cop aprovada per la Junta Directiva, se us comunicarà.
5. No oblideu que garantiu i responeu, en qualsevol cas, de la veracitat, l’exactitud, la vigència i l’autenticitat de les Dades Personals facilitades, i us comprometeu a mantenir-les actualitzades de manera que corresponguin a la situació actual. Al mateix temps, el titular de les dades de caràcter personal autoritza, si no indica el contrari, a l’Associació de Museòlegs de Catalunya a enviar-li informació relativa als seus serveis. Podeu revocar el consentiment atorgat en qualsevol moment via e-mail a amc@amc.cat
6. La condició de soci es perdrà per defunció o declaració d’absència i per incapacitat o inhabilitació; per baixa voluntària comunicada per escrit o via e-mail a amc@amc.cat, per impagament de les quotes, o per expulsió després d’obrir l’expedient corresponent i d’escoltar la persona interessada, per clar incompliment del codi d’ètica professional establert per l’ICOM i de les normatives que pugui aprovar l’Associació; per causa greu d’indignitat, o per conducta continuada contra els objectius i bon funcionament de l’entitat. L’expulsió, acordada per majoria simple de la Junta, pot ser recorreguda per la persona interessada davant la Junta Directiva i davant l’Assemblea General reunida en sessió ordinària, la qual podrà desestimar-la o ratificar-la per majoria absoluta.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Dades particulars

  This is a required question
  Número incorrecte
  This is a required question
  Número incorrecte
  This is a required question
  This is a required question
  Must be a valid email address
  This is a required question
  Escriu els 24 dígits de l'IBAN.
  This is a required question

  Dades professionals

  Aquestes dades es publicaran juntament amb el nom i el cognom a l'àrea privada del lloc web de l'AMC si així ho autoritzeu.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Must be a number greater than 10,000,000
  This is a required question
  Must be a valid email address
  This is a required question
  La URL ha de començar per http://
  This is a required question
  Només pots triar una única secció territorial
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Dades d'ús intern de l'Associació

  Aquestes dades no seran publicades en cap cas i s'utilitzaran només amb finalitats estadístiques i per millorar la comunicació entre la junta i els associats i associades.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Consentiment informat

  This is a required question