ĐĂNG KÝ HỘI THẢO DU HỌC CANADA

INEC tự hào là một trong những đại diện tuyển sinh chính thức cho nhiều tổ chức giáo dục và làm đại diện chính thức hơn 10 năm cho các trường Trung học, Cao đẳng, Đại học tại Canada.

Lịch sự kiện hội thảo Canada:


♚Bứt phá với chuyên ngành Kinh doanh tại ĐH Manitoba, cơ hội hoàn phí 60%: https://duhocinec.com/but-pha-voi-chuyen-nganh-kinh-doanh-tai-dh-manitoba-co-hoi-hoan-phi-60

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Captionless Image