Ankieta
Szanowna Pani/ Szanowny Panie,
Jestem doktorantką Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Prowadzę badania wśród obecnych i byłych członków korpusu służby cywilnej dotyczące znaczenia czynników kulturowych w procesie realizacji koncepcji New Public Management. Wywiady z kadrą kierowniczą Departamentu Służby Cywilnej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przeprowadzone we wrześniu 2018 r. pozwoliły ustalić, że w służbie cywilnej wdrożono następujące zmiany związane z koncepcją New Public Management:
• wprowadzenie rozwiązań służących poprawie efektywności działania (tj. Projekt „Mniej wysiłku – więcej efektu”, Standardy Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Projekt „Skuteczne standardy nadzoru” itp.),
• wprowadzenie rozwiązań służących racjonalizacji wykorzystania środków publicznych (np. poprzez szkolenie Akademia Menedżera lub podobne),
• wprowadzenie menedżerskich metod kierowania (tj. poprawa jakości stanowionego prawa poprzez udział w Akademii Oceny Skutków Regulacji oraz doskonalenie kompetencji kierowniczych w Akademii Menedżera itp.),
• promowanie zachowań etycznych (np. poprzez szkolenia dot. etyki, kultury uczciwości itp.),
• usprawnienie procesu obsługi klienta (poprzez uproszczenie języka urzędowego, usprawnienie komunikacji z obywatelem, Projekty „Różne potrzeby, równe standardy”, „Klient w centrum uwagi administracji” itp.).
Pytania, które do Pani/ Pana kieruję, dotyczą wymienionych zmian realizowanych od 2009 r. do chwili obecnej. Ankieta jest adresowana do osób, które pracowały lub pracują w służbie cywilnej w tym okresie (tj. między 2009 a 2018 r., bez względu na długość okresu zatrudnienia). Uczestnikom ankiety zapewniam pełną anonimowość. Dziękuję za cenną dla mnie pomoc.
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service