Chestionar părinți (liceal/postliceal-tehnologic)_LT ANGHEL SALIGNY_GL
Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar este preocupată de satisfacţia beneficiarilor față de serviciile educaţionale. În acest demers, evaluarea calităţii acestor servicii ocupă un loc deosebit de important.
În scopul de a realiza o apreciere cât mai obiectivă şi de a contribui la îmbunătăţirea serviciilor educaţionale din şcoala în care învaţă fiul/fiica dumneavoastră, vă rugăm să aveţi amabilitatea de a răspunde următoarelor întrebări.
Vă mulţumim pentru participare şi vă asigurăm de confidenţialitatea răspunsurilor!
1. De ce ați ales această școală pentru fiul/fiica dvs? *
Alegeți o singură variantă de răspuns
2. Vă este cunoscut numele dirigintelui clasei fiului/fiicei dvs. și disciplina pe care acesta o predă? *
Alegeți o singură variantă de răspuns
3. Cu ce frecvență vă întâlniți cu dirigintele fiului/fiicei dumneavoastră? *
Alegeți o singură variantă de răspuns
4. Întâlnirile cu dirigintele fiului/fiicei dumneavoastră se realizează: *
Alegeți o singură variantă de răspuns
5. Dirigintele clasei sau școala v-au informat vreodată prin adrese/scrisori trimise acasă? *
Alegeți o singură variantă de răspuns
6. Atunci când ați discutat cu dirigintele clasei, discuția a fost despre: *
Alegeți una sau mai multe variante de răspuns
Required
7. În ce măsură sunteți mulțumit(ă) de baza materială a școlii (clădirea școlii și alte construcții școlare: ateliere, sală de sport, cantină,etc.) precum și de dotarea cu echipamente (se includ și calculatoarele)? *
Alegeti o singură variantă de răspuns
8. Fiul/fiica dvs. a participat în cursul acestui an școlar sau în anul școlar trecut, la ore suplimentare de sprijin la învățătură? *
Alegeți o singură variantă de răspuns
9. Dacă ați răspuns ”da” la întrebarea nr. 8, la ce discipline ?
Alegeți una sau mai multe variante de răspuns
10. Aptitudinile sociale (de exprimare, de participare la decizie, de asociere etc.) pe care fiul/fiica dvs. și le dezvoltă la școală sunt: *
Alegeți o singură variantă de răspuns
11. Sunteți mulțumit(ă) de aptitudinile practice pe care fiul/fiica dvs. și le dezvoltă la instruirea practică? *
Alegeți o singură variantă de răspuns
12. Din punctul dvs. de vedere implicarea directorului în viața școlii este: *
Alegeți o singură variantă de răspuns
13. Din punctul dvs. de vedere implicarea profesorilor în viața școlii este: *
Alegeți o singură variantă de răspuns
14. Climatul dintre fiul/fiica dvs. și profesori este: *
Alegeți o singură variantă de răspuns
15. Relaționarea fiului/fiicei dvs. cu colegii este: *
Alegeți o singură variantă de răspuns
16. Facilitățile oferite de școală precum: biblioteca, sala de sport, laboratoare, ateliere de instruire practică, calculator, Internet, sunt folosite de fiul/fiica dvs.: *
Alegeți o singură variantă de răspuns
17. Cât de multe știți despre implicare școlii în care învață copilul dvs. în proiecte școlare naționale sau internaționale? *
Alegeți una sau mai multe variante de răspuns
Required
18. Cât de implicat(ă) în viața școlii este fiul/fiica dvs.? *
Alegeți o singură variantă de răspuns
19. Ați luat la cunoștință cu situația școlară a fiului/fiicei dvs.? *
Alegeți o singură variantă de răspuns
20. Când vi se explică motivele evaluării fiului/fiicei dvs.? *
Alegeți o singură variantă de răspuns
21. Fiul/fiica dvs. se simte în siguranță la școală? *
Alegeți o singură variantă de răspuns
22. În opinia dvs. în școală se acordă importanță sporită: *
Alegeți una sau mai multe variante de răspuns
Required
23. Există preocupare din partea școlii privind monitorizarea stării de sănătate a elevilor prin cabinet medical? *
Alegeți o singură variantă de răspuns
24. Care este nivelul de curățenie din școală? *
Alegeți o singură variantă de răspuns
25. Care din informațiile următoare sunt expuse în şcoală, la vedere? *
Alegeți una sau mai multe variante de răspuns
Required
26. Vă mulțumește sistemul de semnalizare al spațiilor din școala fiului / fiicei dvs.? *
Alegeți o singură variantă de răspuns
27. Faceți parte din Comitetul de părinți? *
Alegeți o singură variantă de răspuns
28. Sunteți mulțumit(ă) de felul în care funcţionează Consiliul părinților pe clasă? *
Alegeți o singură variantă de răspuns
29. Dacă ați sesizat un aspect negativ în școală v-ați implicat în rezolvarea situației? *
Alegeți o singură variantă de răspuns
30. A fost fiul/fiica dvs. discriminat(ă) vreodată în școală? *
Alegeți o singură variantă de răspuns
31. Ce ați dori să se îmbunătățească în școala fiului/fiicei dvs.? *
Alegeți una sau mai multe variante de răspuns
Required
Sunteți: *
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service