Дистанционното обучение във време на извънредно положение: реалности и нужди
Уважаеми колеги,
През последните няколко дни сме изправени пред сериозно предизвикателство, което обаче можем да използваме и като възможност да направим промяната, за която все няма време или за която не ни достига смелост да експериментираме. Наясно сме, че за част от училищата този процес е изключително труден и работата с деца от много маргинализирани групи не го улеснява. За да можем обаче да предложим реални решения, е необходимо да представим на Министерството колкото се може по-точна картина къде какво се случва и каква е реалната ситуация. За тази цел сме подготвили анкета, която ви молим да попълнете откровено като ние няма да споделяме конкретни населени места, ако не желаете (моля, посочете това в коментарите).
Знаем, че сроковете са кратки и дистанционното образование Ви притиска, но за да можем и ние да реагираме навреме, Ви молим да попълните анкетата в рамките до края на работния ден на 18 март. Колкото повече колеги я попълнят, толкова по-голяма възможност имаме да бъдем чути.
Благодарим Ви, че сме заедно! Заедно ще се справим и този път! Пазете се и бъдете здрави!
Email *
Име на училището *
Населено място *
Област *
Какъв е процентът на ученици от уязвими групи във Вашето училище *
Колко % от Вашите ученици (общо) успяхте да обхванете през първите два дни от въвеждането на дистанционно обучение *
Какъв % от Вашите ученици участват в следните форми (сборът не е нужно да е 100, защото е възможно да не са обхванати всички ученици, както и един ученик да е обхванат в повече от една форма) *
не я прилагам
до 10 %
от 11% до 25%
от 26% до 50%
от 51% до 75%
от 76% до 100%
Правим синхронни онлайн уроци през наличните платформи (учениците и учителят провеждат заедно виртуален урок)
Чрез популярни средства за онлайн комуникация: скайп, вайбър, месинджър и др.
Дигитализирани уроци: Уча.се, Академико и др.
Чрез ползването на електронните учебници
Учителите поставят задачи чрез електронните дневници и после проверяват отговорите
Без да ползваме интернет - разпечатваме материали и ги разнасяме по домовете
Друго
С какви проблеми се сблъсквате, за да прилагате онлайн обучение *
0% - 10%
10% - 25%
25% - 50%
50% - 75%
75% - 100%
Учениците не разполагат със собствено електронно устройство вкъщи
В махалата няма интернет достъп (няма мрежа)
В махалата има мрежа, но не могат да си позволят подходящ план, с който да гледат/участват в уроци
Учителите не са подготвени, за да работят по този начин
Друго
Използвате ли образователния медиатор за улесняване на въвеждане на дистанционното обучение? *
Какви дейности извършва образователния медиатор? *
Required
Има ли медиаторът дезинфектанти и предпазно облекло: маски, ръкавици и др *
Ще използвате ли дистанционното обучение за преподаване на нови знания? *
Моля, опишете интересна история, която се е случила с ваши ученици или учители през последните дни във връзка с дистанционното обучение. Споделете успех или неуспех
Имате ли други коментари?
Вие сте? *
Вашето училище член ли е на мрежата "Всеки ученик ще бъде отличник"? *
С попълването на настоящата анкета, давам съгласието си личните ми данни да се обработват само и единствено за целите на изготвянето на предложения към Министерство на образованието и анализ на въвеждането на дистанционно обучение. За въпроси, отнасящи се до обработването на лични данни, които не са уредени в настоящата политика за защита на личните данни, се прилагат разпоредбите на Общ регламент на ЕС за защита на данните (ЕС 2016/679 от 27 април 2016 г.), ЗЗЛД, и действащото българско и европейско законодателство в областта на защита на личните данни. *
Благодарим Ви!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.