Ankieta dla przedsiębiorców oraz instytucji działających na obszarze LGD "Zielone Sąsiedztwo"

Szanowni Państwo!
Przedsiębiorcy i przedstawiciele instytucji działających na terenie Miast Ogrodów Podkowa Leśna, Milanówek i Brwinów!

Zapraszamy do wzięcia udziału w tworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” na lata 2014 -2020, poprzez wypełnienie niniejszej ankiety. Zajmie to około 15-20 minut.
Zapraszamy, także do uczestnictwa w kolejnych etapach konsultacji społecznych i wyrażanie opinii, zgłaszanie wniosków i propozycji, które pomogą nam w określeniu kluczowych kierunków rozwoju naszego obszaru.
Ankieta jest anonimowa, a wyniki będą podawane wyłącznie w formie zbiorczej.
Zachęcamy do konsultowania i wspólnego określenia kierunków rozwoju naszego obszaru z uwzględnieniem możliwości wsparcia i założeń programowych planowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Szczegółowe informacje dotyczące strategii znajdziecie Państwo na stronie internetowej LGD „Zielone Sąsiedztwo” www.zielonesasiedztwo.pl
Z góry dziękujemy za Państwa zaangażowanie.
Zarząd Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo”