Ankieta dotycząca funkcjonowania poradni specjalistycznych

<hr>
<em><strong>Szanowni Pacjenci !</strong></em>
Pragniemy poznać Państwa zdanie na temat jakości usług medycznych lecznictwa otwartego w zakresie świadczeń ambulatoryjnych w poradniach Przychodni Specjalistycznej. Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety zgodnie z Państwa odczuciami.

<strong>Ankieta jest anonimowa. Jej wypełnienie zajmuje ok. 2 min.</strong>
Serdecznie dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie naszej ankiety. Wszystkie Państwa sugestie i spostrzeżenia są dla nas bardzo cenne. Ich analiza i wnioski posłużą doskonaleniu jakości udzielanych porad.

<hr>

  Odpowiedź na to pytanie jest wymagana
  Odpowiedź na to pytanie jest wymagana
  Odpowiedź na to pytanie jest wymagana
  Odpowiedź na to pytanie jest wymagana
  Odpowiedź na to pytanie jest wymagana
  Odpowiedź na to pytanie jest wymagana
  Odpowiedź na to pytanie jest wymagana
  Odpowiedź na to pytanie jest wymagana
  Odpowiedź na to pytanie jest wymagana