MAKLUMBALAS PELANGGAN
Borang ini bertujuan untuk mendapatkan maklumbalas pelanggan berhubung dengan pengamalan nila-nilai murni di jabatan/agensi kerajaan yang memberikan perkhidmatan kepada anda. Berdasarkan pengalaman atau pemerhatian semasa berurusan dengan jabatan/agensi ini, anda di minta untuk menilai pernyataan-pernyataan yang dikemukakan dengan jujur. Sila tandakan (/) penilaian anda mengikut skala berikut.
Kenyataan:
1. Pegawai/kakitangan tidak melayan pelanggan dengan baik. *
2.Pegawai/kakitangan memberi penerangan yang jelas apabila diminta. *
3.Pegawai/kakitangan memberi perkhidmatan mengikut peraturan yang ditetapkan *
4. Pegawai/kakitangan berkemahiran dan cekap dalam menjalankan tugasnya. *
5. Pegawai/kakitangan tidak mengutamakan pelanggan. *
6. Pegawai/kakitangan mengambil masa rehat yang berlebihan. *
7. Pegawai/kakitangan menerima pandangan atau kritikan pelanggan. *
8. Pegawai/kakitangan menyalah guna kuasa *
9. Pegawai/kakitangan tidak mematuhi piagam pelanggan. *
10. Pegawai/kakitangan tidak dapat mengawal emosi marah ketika berdepan kerenah pelanggan. *
11. Pegawai/kakitangan memberi penjelasan yang tepat. *
12. Pegawai/kakitangan berniaga di tempat kerja semasa waktu bekerja. *
13. Pegawai/kakitangan sedia melayan pelanggan walaupun waktu bekerja telah tamat. *
14. Pegawai/kakitangan memberi maklumat mengenai peraturan dan prosedur kerja dalam jabatan. *
15. Pegawai/kakitangan memberi layanan yang sama rata kepada setiap pelanggan. *
16. Pegawai/kakitangan menggunakan bahasa yang sopan semasa memberi penjelasan. *
17. Pegawai/kakitangan menyelesaikan urusan mengikut tempoh masa yang dijanjikan. *
18. Pegawai/kakitangan makan dan minum sewaktu bertugas. *
19. Pegawai/kakitangan mengucapkan terima kasih setelah selesai berurusan denganpelanggan. *
20. Pegawai/kakitangan tidak konsisten semasa membuat keputusan. *
21. Pegawai/kakitangan bertimbang rasa semasa membantu pelanggan. *
22. Pegawai/kakitangan berusaha untuk memudahkan urusan pelanggan. *
23. Pegawai/kakitangan bertindak tidak profesional. *
24. Pegawai/kakitangan menerima hadiah semasa memberi perkhidmatan. *
Demografi Pelanggan.
Jantina. *
Umur *
Bangsa *
Pekerjaan *
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service