Fundacja Rodzinna. Zielona Księga [Ankieta]
Drodzy Przedsiębiorcy, drogie Rodziny Przedsiębiorców.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii poprosiło Inicjatywę Firm Rodzinnych o współpracę w poznaniu opinii przedsiębiorców i ich rodzin na temat propozycji powołania nowej instytucji w polskim prawie, która miałaby pomóc w procesach sukcesyjnych. Chodzi o tzw. fundacje rodzinne, o których powołanie walczymy od kilku lat. Teraz nasze starania są krok bliżej sukcesu. Są jednak sprawy do rozstrzygnięcia, w których przedsiębiorcy i ich rodziny powinni zabrać głos, aby dalsze działania w jak największym stopniu odpowiadały ich potrzebom. Temu służą konsultacje.

Co trzeba zrobić, aby głos przedsiębiorców rodzinnych był słyszalny? Należy wypełnić poniższą ankietę, której wyniki i wnioski zaprezentujemy Ministerstwu i przedsiębiorcom rodzinnym w połowie października.
PYTANIA
Przed wypełnieniem ankiety sugerujemy zapoznać się z dokumentem przygotowanym przez Ministerstwo: http://firmyrodzinne.pl/download/IFR_Zielona_ksiega_fundacja_rodzinna.pdf

Po jego przeczytaniu (najlepiej do rozdziału 5. z założeniami proponowanych rozwiązań), prosimy o odpowiedź na poniższe pytania. Zachęcamy również, aby porozmawiać o propozycjach z rodziną, innymi przedsiębiorcami, a może nawet z zaprzyjaźnionymi specjalistami.
I. Czy zachodzi potrzeba, aby wprowadzać do polskiego prawa instytucję fundacji rodzinnej? *
II. Czy fundacja rodzinna powinna być uregulowana w odrębnej ustawie, w ustawie o fundacjach, czy też w Kodeksie spółek handlowych? *
III. Czy prawo powinno przewidywać zamknięty katalog dopuszczalnych celów fundacji rodzinnej? *
IV. Czy fundacja rodzinna powinna mieć możliwość prowadzenia działalności gospodarczej? *
V. Czy przepisy prawa powinny przewidywać jakiś minimalny, wymagany poziom funduszu założycielskiego? *
VI. Czy osoba prawna powinna mieć możliwość zasiadania w organach fundacji rodzinnej? *
VII. Czy beneficjent fundacji rodzinnej powinien mieć możliwość zasiadania w organie zarządzającym tej fundacji? *
VIII. Jak prawo powinno uregulować kwestię uprawnienia beneficjenta fundacji rodzinnej do zachowku? *
TAK
NIE
Zachowek beneficjenta powinien być rozliczany z jego korzyściami otrzymywanymi z fundacji
Wniesienie majątku do fundacji wyklucza zachowek w odniesieniu do tego majątku
Inne rozwiązanie w zakresie zachowku (Opcjonalnie)
Your answer
IX. Jak fundacja rodzinna powinna być opodatkowana? *
TAK
NIE
Opodatkowanie dochodów fundacji na zasadach ogólnych, a zwolnienie z podatków wypłat dla beneficjentów
Zwolnienie dochodów fundacji ale opodatkowanie wypłat dla beneficjentów jak darowizny albo jak dochody z kapitału
Inne rozwiązanie opodatkowania dochodów fundacji i beneficjentów (Opcjonalnie)
Your answer
X. Czy sąd powinien mieć prawo rozwiązać fundację, w sytuacji gdy jest ona zarządzana w sposób sprzeczny z prawem, w sposób oczywiście sprzeczny z jej celem lub z interesami jej beneficjentów? *
XI. (Opcjonalnie) Jakie inne zagadnienie nieporuszane powyżej powinny znaleźć swoje ujęcie w ramach fundacji rodzinnych?
Your answer
DANE KONTAKTOWE (dla zainteresowanych dalszym kontaktem)
Podanie danych osobowych i kontaktowych jest dobrowolne i wymagane jedynie w przypadku chęci nawiązania dalszego kontaktu ze Stowarzyszeniem, np. w kwestii przebiegu konsultacji.
Adres e-mail
Your answer
Imię i Nazwisko
Your answer
Nazwa Firmy
Your answer
Telefon kontaktowy
Your answer
ZGODY
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Inicjatywa Firm Rodzinnych. Report Abuse