Biuletyn Polonistyczny
Szanowni Państwo,
Zachęcamy do wyrażenia opinii na temat "Biuletynu Polonistycznego".
Dziękujemy za poświęcenie kilku minut na odpowiedź na poniższe pytania.
Zespół "Biuletynu Polonistycznego"
1. Jaki rodzaj informacji – publikowanych w „Biuletynie Polonistycznym” – jest dla Pani/Pana szczególnie interesujący?
Proszę zaznaczyć w skali 0 (całkowicie mnie nie interesuje) - 5 (bardzo mnie interesuje)
a) Informacje o:
- bieżących wydarzeniach naukowych i kulturalnych, *
- ofertach edukacyjnych, *
- stypendiach, *
- ofertach pracy, *
- realizowanych projektach badawczych, pracach doktorskich i habilitacyjnych, *
- konkursach, *
- czasopismach z obszaru polonistyki i dziedzin pokrewnych, *
- nowościach wydawniczych; *
b) Artykuły i wywiady. *
2. Czy według Pani/Pana "Biuletyn" powinien istnieć także w postaci czasopisma (np. wydawanego w postaci elektronicznej w formacie pdf)?
*
3. Jeśli tak - z jaką częstotliwością powinno się ukazywać to czasopismo?
Clear selection
4. Jeśli tak – jakie działy powinny budować czasopismo?
a) Informacje o:
b) Artykuły i wywiady
Clear selection
c) Inne (jakie?)
5. W planowanym module "Narzędzia badawcze" powinny się znaleźć:
*
Required
6. Co należy zmienić w obecnym "Biuletynie Polonistycznym"?
7. Jakie inne funkcjonalności warto dodać w przyszłości w "Biuletynie Polonistycznym"?
8. Które z wymienionych niżej funkcjonalności "Biuletynu" mogą być w przyszłości dla Państwa szczególnie przydatne? Proszę zaznaczyć stopień przydatności w skali 0 (całkowicie zbędne) - 5 (bardzo potrzebne)
- Newsletter - otrzymywany cyklicznie na podany adres email, zawierający informacje o nowych treściach w Biuletynie w zakresie wskazanym przez subskrybującego,
Clear selection
- Mój kalendarz – funkcjonalność pozwalająca na stworzenie własnej listy wybranych wydarzeń i ich wyróżnienie na liście ogólnodostępnej,
Clear selection
- Funkcja wysyłania na podany adres e-mail przypominania o upływających terminach zgłoszeń do konkursów, rekrutacji itp.,
- Ulubione – funkcjonalność umożliwiająca dodatkowe oznaczenie i dodanie do profilu wybranych przez siebie projektów naukowych, konkursów, ofert edukacyjnych itp.,
- Narzędzia do promocji badań naukowych (np. możliwość założenia indywidualnej podstrony lub strony www organizowanego wydarzenia naukowego),
- Możliwość nawiązywania kontaktów i współpracy z innymi badaczami o zbliżonych zainteresowaniach naukowych.
Clear selection
- Inne (jakie?):
9. Jak ocenia Pani/Pan szatę graficzną „Biuletynu” pod kątem przejrzystości i łatwości dotarcia do informacji?
Proszę zaznaczyć stopień przydatności w skali 0 (całkowicie nieprzejrzysta)–5 (bardzo przejrzysta).
*
10. Jakie działania, podejmowane przez „Biuletyn Polonistyczny”, przyczyniają się najlepiej do promocji i upowszechniania polonistyki?
a) Publikowanie informacji o:
b) Publikowanie artykułów i wywiadów;
Clear selection
c) Organizowanie konkursów.
Clear selection
Dziękujemy za wyrażenie swojej opinii.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy