แบบสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจต่อการให้บริการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คำชี้แจง
       1.  แบบสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของสำนัก เพื่อนำผลการสำรวจไปพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานและการให้บริการที่มีคุณภาพต่อไป
2. ผู้รับบริการ หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากสำนักโดยตรง รวมถึงผู้รับบริการที่เป็นส่วนราชการด้วย

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.. Report Abuse