LABAS PRAKSES BIZNESA SKOLA 20.01.2021.
Latvijas uzņēmumu izaugsmes un daudzveidošanas atslēga gan vietējā, gan starptautiskā līmenī.

Notiek:
20. janvārī plkst. 11:00-13:00

Vebinārs angļu valodā.

Mērķauditorija :
Latvijas uzņēmumi (jebkura lieluma) ar ambīcijām strādāt ārpus Latvijas robežām
Latvijas uzņēmumiem jākompensē to mazais izmērs ar lielām idejām. Vislielākā no idejām ir padarīt klientus vienreizēji lieliskus Klienti un klientu kapitāls strauji kļūst par centrāliem jebkura uzņēmuma finanšu aktīviem. 21.gadsimtā paātrinās vērtību maiņu no “vērtīgākiem produktiem” uz “vērtīgākiem klientiem”. Ir stratēģijas, kas palīdz palielina uzņēmumu vērtību, radikāli, absolūti jaunā veidā palielinot klientu aktīvu vērtību: pozitīvi pārveidojot pašus klientus, nevis tikai pārveidojot klientu produktus un pakalpojumus. Vebinārā būs piemēri no visas pasaules: valstīm, kultūrām, industrijām, tehnoloģijām, B2B2C2C un metodoloģiju, kas ir piemērota Latvijas apstākļiem.

Vebinārā runāsim par:
1. Kas ir radikāli centrāla klienta vieta?
2. Kur ir uzņēmējdarbības iespējas?
3. Kā izmantot un monetizēt uzņēmējdarbības iespējas?
4. Kāda ir Latvijas specifiskā situācija?
5. Ar ko sākt: nākamie soļi.

Dalībnieku ieguvumi:
Skaidra metode par to, kā pozitīvi pārveidot sava uzņēmuma vērtību, pozitīvi pārveidojot savus klientus.

Vebināru vadīs:
Garets Martins Džonstons (Garrett Martin Johnston), Epiphany dibinātājs un vadītājs.
Vizionārs, konsultants un pasniedz seminārus par B2B, B2C un B2B2X uz klientu vērstu stratēģisko mārketingu, par klientu apmierinātību/panākumiem, par analogu un digitālo pārkārtošanos, pieprasījuma paaudzi, vērtību piedāvājumu inovāciju, satura mārketingu un visa veida klientu apkalpošanu.
Garetam ir vairāk nekā 30 gadu praktiskas un globālas pieredzes visos mārketinga aspektos, stratēģiskajā tirdzniecībā un uzņēmumu attīstībā.
Gareta uzņēmums “Epiphany” izstrādā izaugsmes stratēģijas katram uzņēmuma, sākot ar jaunuzņēmumiem līdz pat daudznacionālām kompānijām 35 dažādās nozarēs, 22 valstīs Rietumu, Centrālā un Austrumeiropā.
Garets pasniedz arī seminārus par mārketingu, pārdošanu, pakalpojumiem. Viņš bieži uzstājas uzņēmumu saietos, kur galvenās darba valodas ir angļu, vācu un krievu.

Vebinārs pieejams tikai LTRK biedriem.
Pirms semināra saņemsiet informāciju par pieslēgumu vebināram.


Radical Customer Centricity: The absolute key to Latvian business growth & differentiation, both locally & globally

20 January, Time: 11:00- 13:00

The Seminar will be held in English.

Target audience: Latvian entrepreneurs (any size) with ambitions beyond Latvia
Latvian business needs to compensate for small size with big ideas. The biggest big ideas are all about making customers uniquely great (making customers uniquely great makes uniquely great customers = uniquely valuable companies). Customers and customer equity are fast becoming the core financial assets of any company. The Roaring Twenties of the 21st century will further accelerate the value shift from “more valuable products” to “more valuable customers”. We propose strategies that increase the value of companies by radically increasing the value of those customer assets in an entirely new way: by positively transforming the customers themselves, not just transforming the customer products & services. We bring examples spanning the globe: countries, cultures, industries, technologies, B2B2C2C and a methodolgy adapted for Latvian conditions.
1. What is radical customer centricity?
2. Where is the business opportunity?
3. How to capture & monetise the business opportunity?
4. What are the Latvian specifics?
5. Where to start: next steps

Benefits of attendees:
A clear method how to positively transform the value of your company by positively transforming your customers

Seminar will be lead by Garrett Martin Johnston Founder & CEO of Epiphany
Visionary, consultant and speaker on B2B, B2C and B2B2X customer-centric strategic marketing, customer delight/success, analogue and digital transformation, demand generation, value proposition innovation, content marketing and omnichannel customer service. Garrett has over 30 years of practical and truly global experience in all aspects of marketing, strategic sales and business development. Garrett’s firm, epiphany, works on developing trailblazing growth strategies for brands ranging from startups to MNCs across more than 35 different industry verticals in 22 countries across western, central and eastern Europe.
Garrett is also an inspiring speaker on marketing, sales and service topics and frequently presents to corporate audiences in a range of languages, primarily English, German and Russian.

The web will take place on the ZOOM platform.
You will receive connection information before the web.
Vārds, uzvārds *
Pārstāvētais uzņēmums, organizācija *
Amats *
E-pasts *
Tālruņa numurs *
Pārstāvētais uzņēmums, organizācija ir LTRK biedrs *
Kādas tēmas Jūs vēlētos dzirdēt nākamajos "LABAS PRAKSES BIZNESA SKOLA" semināros?
Kādi ir Jūsu jautājumi ekspertam par šo tēmu?
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy