מערכת הנשימה1
ציין אם הנאמר בכל אחד מהמשפטים נכון או לא נכון.
כדי לשמור את הטיוטה אפשר להיכנס לחשבון Google. מידע נוסף
1. המבנה של מערכת הנשימה הוא פשוט יחסית, כיוון שכל תפקודיה מצטמצמים אך ורק בהחדרת חמצן לגוף ובסילוק פחמן דו חמצני. *
חובה
2. אם בחרת באפשרות לא נכון בשאלה 1, רשום בקצרה אילו תפקידים נוספים של מערכת הנשימה ידועים לך.
3. הנשימה דרך הפה עדיפה על נשימה דרך האף כיוון שכך קצרה יותר הדרך שעל האוויר לעבור כדי להגיע לנאדיות. *
חובה
4. הביטוי "הקדים קנה לוושט" מבוסס על כך שקנה הנשימה מצוי לפני הוושט. *
חובה
5. מה מקורה של האימרה: "אין מסיחין בסעודה שמא יקדים קנה לוושט..."   *
שליחה
ניקוי הטופס
אין לשלוח סיסמאות באמצעות Google Forms.
תוכן זה לא נוצר ולא נתמך על ידי Google. דיווח על שימוש לרעה - תנאים והגבלות - למדיניות הפרטיות