Grundläggande Trafikteori Nr:3
Börja med att titta på teorilektionen "Grundläggande Trafikteori Nr:3. Bestämmelser för trafik med fordon § 14-28 kap. 3. Lektionen handlade om hastigheter, placeringar och korsningsregler.
Därefter testar du dina kunskaper i denna quiz.
10. Får en förare utan giltigt skäl köra med överdrivet låg hastighet? *
1 point
Required
17. Vad betyder detta vägmärke? *
1 point
Captionless Image
Required
4. Hur många personer omkommer i trafikolyckor varje år i Sverige? *
1 point
Required
8. Hur många dödsolyckor sker på vägar med höga hastigheter (110 km/h och 120 km/h)? *
1 point
Required
1. Hur fort får du köra? *
1 point
Captionless Image
Required
25. Är det tillåtet att svänga i en vägkorsning? *
1 point
Captionless Image
Required
11. Vilken är Bashastigheten inom tätbebyggt område? *
1 point
Required
26. Får en cyklist svänga vänster från alla körfält oavsett körfältsmarkeringar? *
1 point
Required
19. Om du har stopplikt, var ska du stanna ditt fordon? *
1 point
Captionless Image
Required
20. Om du har rött ljus, var ska du stanna ditt fordon? *
1 point
Captionless Image
Required
3. Hur många personer skadas årligen i trafikolyckor i Sverige? *
1 point
Required
15. Framför dig på vägen sitter följande skyltar uppsatta. När ska din hastighet vara 70 km/h? *
1 point
Captionless Image
Required
23. Vilka av de nedanstående påståenden stämmer in på Utfartsregeln? *
1 point
Required
5. Hur många av de omkomna var rattfulla eller grovt rattfulla? *
1 point
Required
21. Vilka trafikanter ska den vita bilen lämna företräde? *
1 point
Captionless Image
Required
2. Det finns 15 tillfällen där lagstiftaren angett att du ska hålla särskilt låg hastighet. Vilka av nedanstående påståenden är rätt? *
1 point
Required
24. Vilka av nedanstående påståenden är rätt när det gäller cirkulationsplats? *
1 point
Captionless Image
Required
12. Vilken är bashastighet utanför tätbebyggt område? *
1 point
Required
18. Vad betyder vägmärket på bilden? *
1 point
Captionless Image
Required
22. Vilka fordon ska den som ansluter från ett accelerationsfält väja för? *
1 point
Captionless Image
Required
16. Vilket/vilka påståenden är rätt når det gäller högerregeln? *
1 point
Captionless Image
Required
9. Vilka är de vanligaste dödsolyckorna? *
1 point
Required
13. Vilken är högsta tillåtna hastighet i Sverige? *
1 point
Required
14. Hur stor hastighetssänkning får väghållaren göra? *
1 point
Required
6. Hur många av de omkomna var män? *
1 point
Required
7. Hur många av de omkomna var oskyddade trafikanter? *
1 point
Required
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy