แบบประเมินครูที่ปรึกษา
คำชี้แจง แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนต่อครูที่ปรึกษา โดยจะนำผลการประเมินที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

กรุณาระดับความพึงพอใจที่ตรงกับความคิดเห็นมากที่สุด โดยมีเกณฑ์ในการประเมินดังนี้
โดย 5 หมายถึง มากที่สุด 4 หมายถึง มาก 3 หมายถึง ปานกลาง 2 หมายถึง น้อย 1 หมายถึง น้อยที่สุด

ระดับชั้น *
เพศ *
ชื่อ นามสกุลครูที่ปรึกษา (พิมพ์ให้ถูกต้องนะ) *
เช่น ครูณัฐพล บัวอุไร (หากมีครูที่ปรึกษา 2 ท่าน ให้ประเมินทีละท่านครับ)
Your answer
ใส่รหัสผ่านเพื่อไปหน้าต่อไป *
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms