แบบรายงานความร่วมมือกับต่างประเทศของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
คำชี้แจง
แบบรายงานฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อรวบรวมความร่วมมือกับต่างประเทศของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
เป็นฐานข้อมูลของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน เพื่อใช้ในการวางแผนการส่งเสริม สนับสนุนคุณภาพ
การอาชีวศึกษาเอกชน
ขอให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนรายงานตามความจริง โดยบันทึกรายละเอียดความร่วมมือ
ในแต่ละประเด็นให้ครบถ้วน
อนึ่ง แบบรายงานฉบับนี้สามารถบันทึกข้อมูลความร่วมมือได้ครั้งละ 5 ความร่วมมือ
หากสถานศึกษามีความร่วมมือฯ มากกว่า 5 ความร่วมมือ ขอให้บันทึกข้อมูลอีกครั้งให้ครบถ้วน
หากสถานศึกษามีความร่วมมือฯ ไม่ถึง 5 รายการ บันทึกข้อมูลเท่าที่มีสำหรับรายการที่เหลือให้กดปุ่ม "ถัดไป" ให้ครบ แล้วจึงกด "ส่ง" เป็นอันเสร็จการบันทึกข้อมูล
ชื่อสถานศึกษา
จังหวัด
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy