Gazdálkodó szervezetek kérdőíve a szakképző intézmény önértékeléséhez
Kérjük, gondolja végig és értékelje, hogy a felsorolt állítások közül melyik milyen
mértékben igaz Önre! Válassza a véleményét tükröző értéket 0 és 5 között, ahol:
5 = teljesen így van
4 = többségében így van
3 = általában igaz
2 = többnyire nincs így
1 = egyáltalán nem igaz
0 = nincs információja. A „0” megjelölést a kérdőív átlagába nem számítjuk bele!
Melyik szakképzési ágazatban kapcsolódik a szakképző intézmény képzési tevékenységéhez?
Your answer
Ismeri az intézmény pedagógiai, szakmai programját.
A szakképző intézmény bevonja a szakképzéssel kapcsolatos tervezési-végrehajtási feladataiba, kikéri a véleményüket.
Az intézmény eredményeit ismeri, megfelelő tájékoztatást kap azokról.
Részt vesz az intézmény meghívása alapján az intézményi rendezvényeken, pályaorientációs programokon.
Megfelelőnek tartja az intézmény szakmai elméleti tanárainak és szakoktatóinak szakmai felkészültségét.
Elégedett az Ön által képviselt szervezet és a szakképző intézmény kapcsolatával, kapcsolattartási formáival.
Megfelelőnek tartja az intézmény és a gyakorlati oktatóhelyek közti információcserét.
A szakképző intézmény képzési szerkezete megfelel a térség gazdasági igényeinek, a várható gazdasági fejlesztéseknek.
A szakképző intézmény követi a szakmai fejlődést, támaszkodik ebben a gazdálkodó szervezetek tapasztalataira.
A gazdaság igényeinek megfelel az intézmény által biztosított gyakorlati oktatás.
Megfelelőnek tartja a jelenlegi gyakorlati képzés intézmény és a gyakorlóhely közötti feladat megosztását, iskolai és képzőhely közötti gyakorlati oktatás arányát.
Megfelelőnek tartja a végzettek alapkompetenciáit.
Megfelelőnek tartja a végzettek idegen nyelvi kompetenciáit.
Megfelelőnek tartja a végzettek digitális felkészültségét.
Megfelelőnek tartja a végzettek személyes és munkavállalói kompetenciáit.
A végzett tanulók megfelelő szakmai elméleti és gyakorlati ismeretekkel kerülnek a munkaerőpiacra.
Megfelelőnek tartja az osztályozás-értékelés jelenlegi szabályozását.
A végzett tanulók elhelyezkedési esélyei jók a térség munkaerőpiacán.
Személy szerint Ön elégedett az iskola szakképzési munkájával.
A jövőben bővíteni kívánja a tanulószerződéssel foglalkozott tanulók számát a szervezeténél.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service