Alterovaný akord zvukově shodný s D7
Napište tóny akordu v zadané tónině tak, jak vycházejí podle naší pomůcky při odvození na tónech F akordu (nepřevádějte akord do základního tvaru!). Tóny uvádějte v pořadí, jak je vidíme v notovém zápisu, tj. shora S A T B.
Email address *
B dur – 3. akord (na kvintě fryg. akordu)
4 points
cb
c
c#
db
d
d#
eb
e
e#
fb
f
f#
gb
g
g#
ab
a
a#
b
h
h#
S
A
T
B
F dur – 1. akord (na primě fryg. akordu)
4 points
cb
c
c#
db
d
d#
eb
e
e#
fb
f
f#
gb
g
g#
ab
a
a#
b
h
h#
S
A
T
B
G dur – 1. akord (na primě fryg. akordu)
4 points
cb
c
c#
db
d
d#
eb
e
e#
fb
f
f#
gb
g
g#
ab
a
a#
b
h
h#
S
A
T
B
C dur – 1. akord (na primě fryg. akordu)
4 points
cb
c
c#
db
d
d#
eb
e
e#
fb
f
f#
gb
g
g#
ab
a
a#
b
h
h#
S
A
T
B
a moll – 1. akord (na primě fryg. akordu)
4 points
cb
c
c#
db
d
d#
eb
e
e#
fb
f
f#
gb
g
g#
ab
a
a#
b
h
h#
S
A
T
B
e moll – 1. akord (na primě fryg. akordu)
4 points
cb
c
c#
db
d
d#
eb
e
e#
fb
f
f#
gb
g
g#
ab
a
a#
b
h
h#
S
A