Ankieta w sprawie "uchwały antysmogowej"
Ankieta dotyczy możliwości wprowadzenia przepisów dotyczących ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, w celu przeciwdziałania negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i na środowisko (tzw. uchwała antysmogowa na podstawie art. 96 ustawy Prawo ochrony środowiska)
1. Czy właściwe jest stwierdzenie, że możliwe jest osiągnięcie poprawy stanu powietrza w woj. lubelskim w oparciu o obecnie obowiązujące uregulowania prawne ? *
Uwagi
Your answer
2. Czy główną barierą do osiągnięcia poprawy stanu jakości powietrza w regionie jest niedostateczna ilość środków finansowych przeznaczonych na działania naprawcze określone w programach ochrony powietrza ? Jeżeli tak, proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie nr 3. *
Uwagi
Your answer
3. Czy dla osiągnięcia poprawy stanu jakosci powietrza niezbędne jest:
Tak
Nie
zwiększenie wydatkowania ze środków publicznych, poprzez udzielanie bezzwrotnej pomocy na wymianę źródeł ciepła ?
dokonanie na szczeblu krajowym zmian relacji cen nośników energii (węgiel/gaz/olej opałowy/energia elektryczna/ciepło sieciowe) dla gospodarstw domowych w celu względnego wyrównania kosztów ogrzewania nimi (np. tzw. „taryfy i cenniki antysmogowe”)?
dobrowolne zaangażowanie mieszkańców w proekologiczne działania
inne działania (jeżeli tak, w uwagach proszę podać jakie)
Uwagi
Your answer
4. Czy istnieje konieczność wprowadzenia w drodze uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. uchwała antysmogowa) ? Jeżeli tak, proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania 5 ÷ 8 *
Uwagi
Your answer
5. Czy ograniczenia lub zakazy powinny obejmować obszar całego województwa ? (Jeżeli odpowiedź brzmi "nie", w uwagach prosze wpisać o jaki obszar chodzi).
Uwagi
Your answer
6. Czy ograniczenia lub zakazy miałyby dotyczyć:
Tak
Nie
tylko rodzajów i parametrów instalacji do spalania paliw (wybranych kotłów i pieców c.o.)?
tylko rodzajów paliw?
łącznie rodzajów i parametrów instalacji do spalania paliw oraz rodzajów paliw?
Uwagi
Your answer
7. Czy w przypadku wprowadzenia uchwały antysmogowej zasadne bedzie prowadzenie kontroli w domach przez właściwe służby posiadające stosowne uprawnienia?
Uwagi
Your answer
8. Czy jest Pani/Pan w stanie zaakceptować wzrost kosztów zakupu i eksploatacji urządzeń grzewczych w wyniku wprowadzenia uchwały antysmogowej ?
Uwagi
Your answer
9. Dotychczasowy sposób ogrzewania w gospodarstwie domowym: *
Required
inne:
Your answer
10. Jak ocenia Pani/Pan swoją sytuację materialną? *
11. Wiek: *
12. Jestem mieszkańcem województwa lubelskiego i mieszkam w miejscowości: *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms