FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ROWER MTB - SZOSA
POKONUJEMY GRANICE - POZNAJEMY OKOLICE
Kontynuacja Rajdu Kolarskiego ZDOBYWAMY PRADZIADA
Lista uczestników będzie aktualizowana i dostępna na stronie organizatora : http://www.ktukol.pl/praded_regulamin_3.htm
Uwaga : zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania puli okazjonalnych medali - zastrzegając sobie prawo zamknięcia listy zgłoszeniowej w dowolnym terminie.
TURYSTYCZNIE LUB SPORTOWO - PIESZO LUB ROWEROWO ZDOBĄDŹ PRADZIADA,KOPĘ BISKUPIĄ LUB ZLATY CHLUM
Sympatycy ruchu i przygody już powinni szykować formę do udziału w Ogólnopolskim Rajdzie Gwiaździstym "GÓRAMI POGRANICZA POLSKO - CZESKIEGO".
Impreza jest kontynuacją znanego Ogólnopolskiego Rajdu Kolarskiego ZDOBYWAMY PRADZIADA.Na mecie rajdu w ośrodku Jtrenka w Ludvikovie, wręczymy wspaniałe medale wszystkim "Zdobywcą" Pradziada (1492 m n.p.m.) Kopy Biskupiej (890 m n.p.m ) lub Zlatego Chlumu ( 891 m n.p.m.) oraz zapewnimy inne atrakcyjne niespodzianki.
Szczegóły w regulaminie na stronie organizatora : www.ktukol.pl
3 GÓRY DO WYBORU !!! MINIMUM 1 DO ZDOBYCIA
Imię *
wprowadź imię
Your answer
Nazwisko *
wprowadź nazwisko
Your answer
Miejscowość *
wprowadź miejscowość
Your answer
Kontakt *
numer telefonu lub adres e - mail
Your answer
Rok urodzenia - podać w przypadku osób do 18 roku życia
Your answer
Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego
Ważne !!! : w przypadku osób do 18 roku życia proszę podać imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego
Your answer
Zaznacz tylko jedną górę jaką zdobędziesz na rowerze *
Start : *
Grupa lub Klub
podaj nazwę klubu lub grupy zrzeszonej
Your answer
Kategoria rodzinna *
wybierz właściwą odpowiedź
Odznaka Zdobywamy Pradziada - "za wytrwałość" *
wybierz właściwą odpowiedź ( dotyczy 10 i więcej startów czytaj regulamin - http://www.ktukol.pl/praded_regulamin_7.htm)
Anonimowość
Kiedy włączysz tę opcję, Twoje imię i nazwisko nie będzie publikowane na liście online zgłoszonych uczestników.Twoje dane nie będą opublikowane na liście wywieszonej w biurze, listach, drukowanych podczas rajdu, nie otrzyma ich konferansjer ani nie zostaniesz wyczytany/a podczas dekoracji.
Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej : *
Oświadczam że w rajdzie Górami Pogranicza Polsko – Czeskiego biorę udział dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność,a mój obecny stan zdrowia oraz wszystkich niepełnoletnich osób będących pod moją opieką, pozwala na wzięcie udziału w rajdzie.Jestem świadom/świadoma, że ponoszę pełną odpowiedzialność karną i cywilną za ewentualne wszystkie szkody wyrządzone przez mnie oraz osób niepełnoletnich będących pod moją opieką Zapoznałem/zapoznałam się i w pełni akceptuję Regulamin Rajdu Górami Pogranicza Polsko – Czeskiego. Oświadczam również, że nie będę wnosił/wnosiła żadnych skarg bądź roszczeń na drodze sądowej za szkody jak i również ewentualny uszczerbek na moim zdrowiu jak osób niepełnoletnich będących pod moją opieką, spowodowany wszelkimi zdarzeniami w czasie wycieczki związanej ze zdobyciem wskazanych w regulaminie szczytów górskich - wobec organizatorów oraz osób z nim współpracujących. Przyjmuję do wiadomości, że moje dane będą przetwarzane przez KTK KTUKOL- Głuchołazy,w celu realizacji zadania. Moje dane przetwarzane będą od momentu zgłoszenia do rajdu do momentu wycofania przeze mnie zgody. Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego i prawo do przeniesienia danych.Wyrażam zgodę w imieniu swoim i wszystkich niepełnoletnich osób będących pod moją opieką na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku i zdjęć dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy. Przyjmuję do wiadomości, że moje dane oraz zgłoszonych osób niepełnoletnich : imię, nazwisko, miasto,klub, zostaną wykorzystane do sporządzenia list zgłoszonych uczestników oraz wyników "zdobycia" wskazanych szczytów górskich, które mogą zostać upublicznione w środkach masowego przekazu. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z art. 7 pkt. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016_679 z dnia 27 kwietnia, wycofanie zgody na przetwarzanie danych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.Oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych niezgodnych z prawdą może spowodować odpowiedzialność przewidzianą w przepisach prawa.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service