Giảm thiểu rác thải nhựa - Hành động của chính quyền, doanh nghiệp và người dân (Reduce plastic waste - Actions from the government, businesses and citizens)
Với mong muốn thúc đẩy các nỗ lực và hành động giảm thiểu rác thải, đặc biệt rác thải nhựa tại Hà Nội, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội và Trung tâm Sống và Học tập vì môi trường và cộng đồng phối hợp với Đại sứ quán Hà Lan, Tổ chức ICLEI đồng tổ chức hội thảo "Cùng Hà Nội giảm rác nhựa - Hành động của chính quyền, doanh nghiệp và người dân".

Hội thảo diễn ra:
• Thời gian: 8:15 - 17:15 ngày 08/11/2019
• Địa điểm: Khách sạn Fortuna, 6B Láng Hạ, Ba Đình, Ha Nội.
• Nội dung: https://bit.ly/2WP7rgp
Để hội thảo có các giải pháp và hành động thực tế, ban tổ chức trân trọng kính mời ông/bà tham dự hội thảo và chia sẻ các giải pháp, hành động và nỗ lực từ tổ chức của ông/bà liên quan đến giảm thiểu rác thải nhựa.

Xin vui lòng đăng ký và xác nhận sự tham gia trước 12h, ngày 07/11/2019. Liên hệ partner.vn@livelearn.org hoặc thuphuongmtb54@gmail.com
----------
In effort to mobilize actions on better waste management and plastic reduction in Ha Noi, Department of Nature Resources and Environment, Live&Learn together with the Netherlands Embassy, ICLEI co-organize the workshop: “Beat plastic pollution in Ha Noi - actions from the government, businesses and citizens”.

• Time: 8:15 - 17:15, 08/11/2019
• Place: Fortuna Hotel, 6B Lang Ha, Ba Dinh, Hanoi.
• Agenda: https://bit.ly/2Cmxsu0

We are looking forward to your active participation and sharing on your solutions, practices and efforts in plastic reduction before 12pm, 07/11/2019. Contact: partner.vn@livelearn.org or thuphuongmtb54@gmail.com
Họ và tên (Full name) *
Your answer
Đơn vị công tác (Organization) *
Your answer
Email: *
Your answer
Điện thoại (Tel) *
Your answer
Anh/chị đến từ tổ chức/Which type of your organization *
Required
Anh/chị muốn nhận thông tin gì từ hội thảo/Which information you are interested in the event *
Tổ chức của tôi đang thực hiện giải pháp liên quan giảm rác thải nhựa/quản lý rác thải/My organization is implementing solutions on waste management/reduce plastic waste *
Required
Tổ chức của tôi mong muốn chia sẻ giải pháp và kinh nghiệm liên quan giảm rác thải nhựa/quản lý rác thải/My organization want to sharing experiences and good practice in waste management/reduce plastic waste in workshop
Anh/chị có đề xuất gì để thúc đẩy các nỗ lực, giải pháp và hành động giảm rác thải nhựa tại Hà Nội/Your recommendations to promote collective actions and solutions to reduce plastic waste *
Your answer
Tôi xin xác nhận tham gia hội thảo và/ Confirm your participation and *
Anh/chị nhận được thông tin này từ (You get the invitation from)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Live & Learn Environmental Education. Report Abuse