Formularz zgłoszenia zawodnika „MURATONU”

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Adres

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  OŚWIADCZENIE przedstawiciela ustawowego rodzica/opiekuna prawnego dotyczącego zawodnika poniżej 18 roku życia

  This is a required question
  This is a required question

  Niniejszym oswiadczam, ze jestem przedstawicielem ustawowym osoby nieletniej.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  30 minut przed rozpoczęciem zawodow prosimy o zgłoszenie się do stanowiska organizatora by otrzymać numer startowy i podpisać i uzupełnić dokumenty.