Rozšířený dotazník MAS Nad Prahou
Vážení obyvatelé,
rádi bychom Vás požádali o vyplnění rozšířeného dotazníku pro obecně prospěšnou společnost MAS Nad Prahou. Cílem tohoto uskupení obcí, měst, podnikatelů a neziskových organizací je pomoci s dalším rozvojem celého území.
Vyplněním tohoto dotazníku k tomu můžete přispět i Vy. Děkujeme Vám za Vaši ochotu a spolupráci.

Více informací: http://www.nadprahou.eu/

Vyplníte-li v dotazníku kontaktní údaje (e-mail, jméno a příjmení), budete zařazeni do slosování o věcné ceny!

Bydlím v *
Your answer
E-mailová adresa:
Your answer
Jméno a příjmení:
Your answer
Váš věk
Vaše aktuální zaměstnání
Znáte projekt, který MAS ve vaší obci nebo jiné obci podpořila?
Jak hodnotíte současnou úroveň infrastruktury a kvality života ve vaší obci? (známky jako ve škole)
Veřejné budovy
Školy, úřady, veřejná zdravotnická zařízení atd.
Veřejné prostranství
Chodníky, náměstí, návsi, parky, veřejná zeleň atd.
Zázemí pro volný čas
Dětská hřiště, sportoviště, kulturní domy, sokolovny atd.
Místní komunikace
Silnice, cesty atd.
Nemovité památky
Kostely, kapličky
Negativní společenské jevy
Kriminalita, sociální vyloučení, závislosti, nemoci atd.
Mateřské školy
Dopravní dostupnost, kapacita, kvalita výuky, modernizace školek atd.
Základní školy
Dopravní dostupnost, kapacita, kvalita výuky, modernizace škol atd.
Zdravotní péče
Dopravní dostupnost, ordinační hodiny, lékárna, specializovaní lékaři, atd.
Životní prostředí
Třídění odpadu, ochrana ovzduší, ČOV, kanalizace, vodovod atd.
Služby pro specifické skupiny obyvatel
Rodiče na mateřské, senioři, zdravotně postižení atd.
Péče o krajinu a místní produkce
Moderní a udržitelné zemědělství, lesnictví, rybářství, farmářské trhy atd.
Cestovní ruch
Naučné stezky, ubytovací kapacity, cyklostezky, propagace CR atd.
Konkurenceschopnost místních podnikatelů
Modernizace provozoven, inovace, sociální podnikání atd.
Zaměstnanost a vznik pracovních míst
Tvorba pracovních míst, rekvalifikační programy, veřejně prospěšné práce atd.
Kvalitní bydlení
Bydlení pro mladé rodiny, sociální byty atd.
Aktivity občanů
Spolky, neziskové organizace, pořádání kulturních a sportovních akcí atd.
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service