ใบลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการและฝึกปฏิบัติการ เรื่อง "เทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ Thailand 4.0"
Email address
เรื่อง "เทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ Thailand 4.0"และ เปิดบ้านฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม (Open House)เนื่องในวันสถาปนาสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมครบรอบปีที่ 47 ในวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30 - 16.30 น.ณ ห้องประชุมวัฒนาสวรรยาธิปัติ ชั้น 4 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หากพิจารณาเห็นว่าท่านสนใจ และต้องการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ แต่เพื่อต้องการให้การจัดงานในครั้งนี้เป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมงานมากที่สุด ดังนั้น ผู้จัดงานจึงขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่สนใจจริงๆเท่านั้น เพื่อไม่ให้เกิดการลงชื่อลงทะเบียนไว้แล้วแต่ไม่ได้เข้าร่วมงาน ซึ่งส่งผลกระทบกับการเตรียมงานเป็นค่าใช้จ่ายด้านอาหารเบรกและอาหารกลางวัน รวมถึงกันที่ผู้อื่น ดังนั้น จึงขอให้ท่านตัดสินใจก่อนลงทะเบียน เพราะข้อมูลการลงทะเบียนของท่าน ผู้จัดงานจะต้องรายงานผลการจัดงานย้อนกลับไปยังผู้บังคับบัญชาของท่านเมื่อเสร็จสิ้นการจัดงานแล้ว
Required
1. ชื่อ-สกุล(นาย,นาง,นางสาว)
Your answer
2. ตำแหน่งหน้าที่ในการทำงานของท่าน
Your answer
3. เบอร์โทรศัพท์ที่สะดวกในการติดต่อ
Your answer
4. e-mail และ เครือข่ายสังคมที่ใช้อยู่
Your answer
5. ที่อยู่ หรือ ที่อยู่ของหน่วยงาน
Your answer
6. ท่านมีความสนใจเป็นพิเศษในเรื่องใดบ้าง (ตอบได้หลายตัวเลือก)
Required
7. หากสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม จัดฝึกอบรมหลักสูตรในข้อ 6 ข้างต้น ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ท่านสนใจที่จะสมัครเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรใด
Required
เทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์ นวัตกรรมสู่ Thailand 4.0
เทคโนโลยีดิจิทัล ได้เปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตและการทำงาน โดยมีการพัฒนาเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆมากมายให้ได้เลือกใช้ตามความถนัดและความสนใจ  "โดรน" (Drone) ซึ่งเป็นนวัตกรรมการบิน ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการทำงาน ทางด้านการศึกษานำมาใช้งานถ่ายภาพและวิดีโอทางอากาศ ที่เคลื่อนย้ายตำแหน่งตามจินตนาการเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน  และทางด้านการเกษตร สามารถนำใช้แทนแรงงานคนในการฉีดพ่นปุ๋ย และยาปราบศัตรูพืชทำให้คนปลอดภัย และทำงานได้รวดเร็วขึ้น  นี่คือก้าวหนึ่งของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาปรับใช้ในการทำงาน  แต่ในข้อกฏหมายยังจำเป็นที่ต้องเรียนรู้เพื่อความปลอดภัยและไม่ผิดกฎหมาย  ภายในงานนี้ ท่านจะได้ความรู้ต่างๆที่ครอบคลุมจากผู้รู้และผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้มาเล่าประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา เพื่อสร้างความตระหนักและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานของท่านได้เป็นอย่างดี
เทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์ นวัตกรรมสู่ Thailand 4.0
เทคโนโลยีดิจิทัล ได้เปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตและการทำงาน โดยมีการพัฒนาเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆมากมายให้ได้เลือกใช้ตามความถนัดและความสนใจ "โดรน" (Drone) ซึ่งเป็นนวัตกรรมการบิน ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการทำงาน ทางด้านการศึกษานำมาใช้งานถ่ายภาพและวิดีโอทางอากาศ ที่เคลื่อนย้ายตำแหน่งตามจินตนาการเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน และทางด้านการเกษตร สามารถนำใช้แทนแรงงานคนในการฉีดพ่นปุ๋ย และยาปราบศัตรูพืชทำให้คนปลอดภัย และทำงานได้รวดเร็วขึ้น นี่คือก้าวหนึ่งของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาปรับใช้ในการทำงาน แต่ในข้อกฏหมายยังจำเป็นที่ต้องเรียนรู้เพื่อความปลอดภัยและไม่ผิดกฎหมาย ภายในงานนี้ ท่านจะได้ความรู้ต่างๆที่ครอบคลุมจากผู้รู้และผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้มาเล่าประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา เพื่อสร้างความตระหนักและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานของท่านได้เป็นอย่างดี
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms