ZÁVAZNÁ REGISTRACE PRO VÝBĚR MEZI AMBASADORY NA KARIÉROVÝ RETREAT Zen & Surf Your Career V GUATEMALE
Dobrý den,

děkujeme za vstup do závazné registrace, na základě které vybíráme nové ambasadory na NEJBLIŽŠÍ termín kariérového retreatu "Zen & Surf Your Career" v Guatemale. Zájem o váš vlastní profesní rozvoj a inspiraci formou poznávání jiných kultur nás opravdu těší!

Než se potkáme osobně na úvodním informačním workshopu v Praze a potom už v historických uličkách Antigua :), prosíme o vyplnění tohoto závazného registračního formuláře. Proč?

Protože:
a) podle motivace vybereme finální partu, která s námi vyrazí
b) díky informacím, co nám napíšete, pak můžeme vybraným ambasadorům připravit právníky zpracovanou smlouvu o naší spolupráci. Tu je třeba oboustranně podepsat nejdéle na pražském informačním workshopu před odletem do Guatemaly.
Pak už vám nic nebrání začít si organizovat podle svého uvážení cestu.

Každopádně vám doporučujeme, ještě před tím než se do vyplňování tohoto závazného registračního formuláře pustíte, projít si v tuto chvíli vzor smlouvy níže, ať jsou vám veškeré podmínky spolupráce jasné.
VZOR SMLOUVY JE ZDE >>>
https://docs.google.com/document/d/1-URQXs4XtO59Ke7jXFsj4A4dWzh6ZQivLRAKB_122qc/edit

Pokud máte ještě před registrací nějaké otázky, kontaktujte mě emailem na info@petradrahonovska.cz, uveďte na sebe telefon a já vám ráda zavolám zpět a vaše dotazy objasním.

Pokud vás pro nejbližší běh vybereme jako ambasadora, pošleme vám k podepsání finální smlouvu již s vašimi údaji k podepsání. Zároveň s ní vám pošleme podrobný informační manuál s užitečnými tipy ("Vše, co potřebujete vědět před cestou do Guatemaly"), podle kterých si efektině a snadno zařídíte ubytování, letenky i vhodné pojištění (ano, tyto záležitosti si vybavujete opravdu sami, ale poskytneme vám maximální informační podporu).

Pozor: pokud jedete v páru či ve skupině, je nutné, aby každý člověk vyplnil tento registrační formulář sám za sebe.

Těšíme se na vás a věříme, že náš společný čas v Guatemale pro vás bude obohacující.
Za tým Career Designer
Petra Drahoňovská

PS - Naše práce se řídí všeobecnými obchodními podmínkami (zde: https://docs.google.com/document/d/1ypkOI6Kv8oD4vfVqKLZpdqmhvzEi0NLT-WF21o2apL8/edit) a etickým kodexem (zde: https://docs.google.com/document/d/1aOB3dzCJs0tLikWri4x-G4flJcfzVAg3d9FBidD40s8/edit)

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Dear friend,

Thank you for entering a binding registration, which will help us to select new ambassadors for the NEAREST term of the career retreat "Zen & Surf Your Career" in Guatemala. We are really pleased with your interest in your own professional development and inspiration by learning about other cultures!

Before we meet in person at the introductory information workshop in Prague and then in the historic streets of Antigua :), please complete this binding registration form. Why?

Because:
a) according to the motivation we choose the final group that will set out with us
b) Thanks to the information you write to us, then we can prepare for you contract on our cooperation elaborated by lawyers. This must be signed on both sides at the Prague Information Workshop before leaving for Guatemala. Then nothing prevents you from starting to organize your journey at your discretion.

In any case, before proceeding to complete this binding registration form, we recommend that you review the model agreement below at this time, so that all terms of cooperation are clear to you.
THE MODEL CONTRACT IS HERE >>>
https://docs.google.com/document/d/1-URQXs4XtO59Ke7jXFsj4A4dWzh6ZQivLRAKB_122qc/edit

If you have any questions before registration, please contact me by email at info@petradrahonovska.cz, write me your phone number and I will be happy to call you back and clarify your questions.

If we choose you as the ambassador for the next run, we will send you the final contract with your signing data for signing. At the same time, we will send you a detailed information guide with helpful tips ("Everything you need to know before traveling to Guatemala") to help you manage your accommodation, airline tickets and appropriate insurance efficiently and easily (yes, you really manage these things on your own but we will give you maximum information support).

Attention: if you are coming in pairs or in a group, it is necessary that each person completes this registration form for themselves.

We look forward to seeing you and believe that our time together in Guatemala will be enriching for you.
For the Career Designer team, Petra Drahoňovská

PS - Our Terms of Use (here: https://docs.google.com/document/d/1ypkOI6Kv8oD4vfVqKLZpdqmhvzEi0NLT-WF21o2apL8/edit) and our Code of Ethics (here: https://docs.google.com/document/d/1aOB3dzCJs0tLikWri4x-G4flJcfzVAg3d9FBidD40s8/edit)
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Vaše motivace, proč se právě vy chcete stát ambasadorem a vyjet s námi na kariérový retreat do Guatemaly (1 - 3 věty) *
Your motivation why you want to become an ambassador and go with us to a career retreat to Guatemala (1 - 3 sentences)
Vaše křestní jméno *
Your first name
Vaše příjmení *
Your surname
Vaše datum darození *
Your date of birth
MM
/
DD
/
YYYY
Adresa vašeho trvalého bydliště *
Your permanent address
Odkaz na Váš LinkedIn profil (pokud nemáte, vyplňte "X") *
Link to your LinkedIn profile (fill in "X" if you don't have it)
Odkaz na Váš Facebook profil (pokud nemáte, vyplňte "X") *
Link to your Facebook profile (fill in "X" if you don't have it)
Odkaz na Váš Instagram profil (pokud nemáte, vyplňte "X") *
Link to your Instagram profile (fill in "X" if you don't have it)
Odkaz na Váš Twitter profil (pokud nemáte, vyplňte "X") *
Link to your Twitter profile (fill in "X" if you don't have it)
Odkaz na Váš Youtube kanál (pokud nemáte, vyplňte "X") *
Link to your Youtube channel (fill in "X" if you don't have it)
Pokud nebudu vybráni pro nejbližší termín, máte zájem o zařazení pro další budoucí termíny? *
If I am not selected for the next term, would you like to be included for other future dates?
Required
Potvrzuji, že ... // I confirm that ... *
Required
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of PhDr. Petra Drahoňovská. Report Abuse