แบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของ มทร.พระนคร สำหรับนักศึกษา
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่จัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2563
(ขอให้นักศึกษาทุกคนกรอกข้อมูลตามความจริงเพื่อประโยชน์กับตัวนักศึกษาเอง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร ผู้เก็บข้อมูล
ข้อมูลนักศึกษา
ชื่อ-นามสกุล *
Your answer
รหัสนักศึกษา *
Your answer
คณะ *
สาขาวิขา *
Your answer
ที่อยู่ตามภูมิลำเนา *
สถานที่เรียนออนไลน์ *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Rajamangala University of Technology Phra Nakhon. Report Abuse