A túa WEB e o teu BLOG dende a CREACIÓN á PROMOCIÓN
Duración: 4 h. (2 teóricas e 2 prácticas)
Datas e horario:
- Parte teórica, o mércores, 24 de outubro de 16:00 h. a 18:00 h.
- Parte práctica, o xoves, 25 de outubro de 16:00 h. a 18:00 h.
Lugar: Aula Cemit, Praza da Pescadería, s/n
Prazas: 10
Dirixido a persoas emprendedoras e pymes
Selección: terán preferencia as persoas empadroadas en Sada
Prazo para realizar a inscrición: ata o luns 22 de outubro ás 14:00 h.
GRATUÍTO. Plan de Formación Municipal para o Emprego do Concello de Sada (FORME)
Email address *
Nome *
Your answer
Apelidos *
Your answer
NIF *
Escriba o seu DNI/NIE co seguinte formato: 12345678B / X1234567Y
Your answer
Idade *
Your answer
Concello no que está empadroado/a *
Your answer
Móbil *
Your answer
Teléfono
Your answer
Por que quere realizar o curso? *
Your answer
Ten coñecementos de Internet (buscar, navegar, achegar arquivos…) *
Required
Ten idea de emprender unha actividade empresarial *
Required
Situación laboral *
Required
Autorizo á responsable da Axencia de emprego e desenvolvemento local do Concello Sada para que comprobe o meu empadroamento no Padrón Municipal no meu nome, exclusivamente para o fin que se solicita. *
Required
ACEPTA A OBRIGA DE ASISTENCIA AO CURSO *
Required
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: Os datos persoais recollidos mediante este formulario, van ser incluídos nun ficheiro automatizado titularidade do Concello de Sada, coa finalidade de xestionar a súa inscrición nesta acción formativa. Estes datos só serán utilizados para os fins expresamente previstos e polo persoal debidamente autorizado, de conformidade co disposto no Reglamento 2016/679 do Partamento Europeo e do Consello de 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos personais e á libre circulación destes. Por favor, indica se autorizas o uso dos teus datos. *
Required
Por favor, antes de enviar o formulario comprobe que todos os datos están correctamente escritos
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service