ĐỀ THU HOẠCH - TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN ĐẦU KHÓA, NĂM HỌC 2019-2020
1. Phòng Công tác học sinh sinh viên ban hành đề thu hoạch, tuần sinh hoạt công dân đầu khóa, năm học 2019-2020. Yêu cầu sinh viên khóa 2019 và sinh viên khóa trước (học lại) thực hiện bài thu hoạch bằng cách trả lời các câu hỏi trắc nghiệm sau đây.
2. Sinh viên trả lời đúng từ 50% câu hỏi trở lên sẽ được công nhận đạt kết quả hoàn thành khóa học, ngược lại nếu dưới 50% câu hỏi trả lời đúng sẽ không được công nhận hoàn thành khóa học và phải học lại vào năm sau.
Email address *
Họ và tên sinh viên? *
Your answer
Mã số sinh viên *
Your answer
Lớp (ghi rõ tên lớp; ví dụ như: XD19/A1; KTCQ19/A2) *
Your answer
Điện thoại cá nhân? *
Your answer
Câu 1: Trường Đại học Kiến trúc Tp. Hồ Chí Minh tiếp nối lịch sử đào tạo Kiến trúc sư bao nhiêu năm kể từ thời điểm thành lập Ban Kiến trúc, thuộc Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương? *
Câu 2: Trường Đại học Kiến trúc Tp. Hồ Chí Minh hiện có bao nhiêu Khoa đào tạo? *
Câu 3: Các bậc đào tạo tại Trường Đại học Kiến trúc Tp. Hồ Chí Minh? *
Câu 4: Đảng bộ trường Đại học Kiến trúc Tp. Hồ Chí Minh? *
Câu 5: Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Kiến trúc Hồ Chí Minh hiện nay? *
Câu 6: Bí thư Đảng uỷ Trường Đại học Kiến trúc Hồ Chí Minh hiện nay? *
Câu 7: Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôn trọng Nhân dân trước hết phải: *
Câu 8: Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, muốn thật sự tôn trọng Nhân dân thì phải? *
Câu 9: Trong “Di chúc”, Hồ Chí Minh khẳng định công việc đầu tiên là đối với? *
Câu 10: Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức có vai trò? *
Câu 11: Phẩm chất đạo đức quan trọng nhất, bao trùm nhất của con người Việt Nam trong thời đại mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh là? *
Câu 12: Theo anh (chị) yếu tố gốc của con người Việt Nam hiện nay là? *
Câu 13: Bộ Chính trị ra Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 yêu cầu? *
Câu 14: Nhà nước của dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh nghĩa là? *
Câu 15: Phong cách Hồ Chí Minh phát huy dân chủ xuất phát từ đâu? *
Câu 16: Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị yêu cầu? *
Câu 17: Tín chỉ là đơn vị đo lường khối lượng học tập của sinh viên, 1 tín chỉ tương đương bao nhiêu tiết trên lớp ? *
Câu 18: Trong mỗi chương trình đào tạo của trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh có bao nhiêu loại học phần ? *
Câu 19: Một năm học, Nhà trường tổ chức 3 học kỳ và số tuần học, số tuần thi trong mỗi học kỳ là bao nhiêu? *
Câu 20: Trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ của Nhà trường, cách quy đổi từ thang điểm 10 sang điểm chữ và thang điểm 4 nào sau đây là đúng? *
Câu 21: Trừ học kỳ cuối khóa học, khối lượng học tập tối thiểu mà mỗi sinh viên phải đăng ký trong mỗi học kỳ được quy định nào sau đây là đúng ? *
Câu 22: Hệ thống hỗ trợ công nghệ thông tin cho sinh viên thông qua các Website và cổng thông tin nào của trường ? *
Câu 23: Để phúc khảo bài thi cuối kỳ, sinh viên nộp đơn cho Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng trong thời gian nào? *
Câu 24: Sinh viên được quyền đăng ký học cải thiện các học phần đạt điểm nào sau đây? *
Câu 25: Sau mỗi học kỳ, căn cứ vào khối lượng kiến thức tích lũy, sinh viên được xếp năm đào tạo nào sau đây là đúng: *
Câu 26: Căn cứ vào điểm trung bình chung tích luỹ, sinh viên được xếp hạng về học lực nào sau đây đúng? *
Câu 27: Sau mỗi học kỳ, khi nào sinh viên bị cảnh báo kết quả học tập ? *
Câu 28: Số lần cảnh báo tối đa của sinh viên trong quá trình đào tạo là bao nhiêu? *
Câu 29: Sau mỗi học kỳ, khi nào sinh viên bị buộc thôi học ? *
Câu 30: Thời gian đóng học phí trong các học kỳ của năm học là thời gian nào sau đây ? *
Câu 31: Thời gian rút bớt các học phần và điều chỉnh các học phần đã đăng ký trong các học kỳ của nằm học là thời gian nào sau đây ? *
Câu 32: “An ninh mạng” là gì? *
Câu 33: Thông tin trên không gian mạng có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bao gồm: *
Câu 34: Hành vi nào sau đây là hành vi bị nghiêm cấm về an ninh mạng theo Luật an ninh mạng số 24/2018/QH14? *
Câu 35: Người có hành vi vi phạm được quy định trong Luật An ninh mạng thì bị xử lý như thế nào? *
Câu 36: Không gian mạng quốc gia là gì? *
Câu 37: Để đủ điều kiện xét cấp học bổng khuyến khích học tập, sinh viên phải đạt các điều kiện nào sau đây? *
Câu 38: Để đạt được xét mức học bổng KHÁ, sinh viên phải có kết quả học tập và rèn luyện ở mức nào sau đây? *
Câu 39: Sinh viên sẽ bị tạm ngưng học tập ít nhất một học kỳ nếu rơi vào trường hợp nào sau đây? *
Câu 40: Quy trình đánh giá và xét kết quả rèn luyện của sinh viên từng học kỳ? *
Câu 41: Hình thức kỷ luật "Khiển trách" đối với sinh viên được áp dụng trong trường hợp nào sau đây? *
Câu 42: Hình thức kỷ luật "Buộc thôi học" đối với sinh viên được áp dụng trong trường hợp nào sau đây? *
Câu 43: Trong trường hợp sinh viên bị kỷ luật ở mức độ " Cảnh cáo" thì thời gian chấm dứt hiệu lực của quyết định kỷ luật là bao lâu? *
Câu 44: Sinh viên được khen thưởng nếu đạt được thành tích nào sau đây? *
Câu 45: Đối tượng sinh viên nào sau đây được Miễn học phí theo quy định hiện hành? *
Câu 46: Đối tượng sinh viên nào sau đây được giảm học phí theo quy định hiện hành? *
Câu 47: Để đạt được mức học bổng xuất sắc, sinh viên phải thoả một trong các điều kiện nào sau đây *
Câu 48: Sinh viên phải bắt buộc tham gia loại bảo hiểm nào sau đây? *
Câu 49: Trong quá trình học tập và rèn luyện tại Trường, nếu sinh viên muốn đóng góp vì sự phát triển chung của Nhà trường thì sinh viên có thể gửi ý kiến về đơn vị nào sau đây? *
Câu 50: Sinh viên không được thực hiện những điều nào sau đây? *
Câu 51: Sinh viên phải thực hiện những nghĩa vụ nào sau đây? *
Câu 52: Sinh viên khi muốn thực hiện các loại giấy tờ (giấy xác nhận sinh viên, giấy giới thiệu sinh viên, giấy xác nhận vay vốn tín dụng học tập...) thì phải liên hệ đơn vị nào sau đây? *
Câu 53: Khi muốn nộp đơn xin gia hạn thời gian đóng tiền học phí, sinh viên phải nộp đơn vào đơn vị nào sau đây? *
Câu 54: Bài hát nào được xem là bài hát truyền thông của sinh viên Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh *
Câu 55: Bài hát truyền thống của Hội sinh viên Việt nam là bài hát nào sau đây" *
Câu 56: Tính tới thời điểm hiện nay (2019) Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh đã trả qua bao nhiêu nhiệm kỳ Đại hội? *
Câu 57: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh là cơ sở Đoàn tương đương? *
Câu 58: Đoàn viên là sinh viên muốn đứng vào hàng ngũ của Đảng Công sản Việt Nam phải thoả các điều kiện nào sau đây? *
Câu 59: Tổ chức chính trị, xã hội nào trong Trường ĐH Kiến trúc TP. HCN là "người bạn" của đoàn viên, thanh niên Nhà trường? *
Câu 60: Trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, hoạt động nào sau đây được tổ chức bởi Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Đại học Kiến Trúc TP Hồ Chí Minh. Report Abuse - Terms of Service