Pyetësor “Pse jo unë? 2.0”
Qëllimi I këtij pyetësori, I cili është pjesë e proektit “Pse jo unë? 2.0” implementuar nga Mladiinfo International dhe i përkrahur nga Ambasada Amerikane në Maqedoninë e Veriut, është të identifikon, harton dhe ti vë në pah storjet e bizneseve të suksesshme nga sipërmarësit e rinj. Rezultati përfundimtar do të ndërtohet mbi praktikat pozitive dhe do të lëshohet në qarkullim një Paketë Mjetesh Online për Sipërmarrësit e Rinj: Udhëzime për promovimin dhe tregimin e suksesshëm të fillimeve të biznesit.

Përgjigjet janë anonime dhe do të perdoren ekskluzivisht vetëm per qëllime hulumtuese dhe statistikore.
Ju lutemi shtypeni butonin “submit” pasi ta keni plotësuar pyetësorin në mënyrë që përgjigjet tuaja te regjistrohen.

Faleminderit për pjesëmarrjen në sondazhin tonë. Reagimet tuaja vlerësohen shumë.
Grupmosha *
Gjinia *
Përkatësia etnike *
Vendbanimi/Qyteti *
1. A jeni të njohur me fondet publike në dispoyicion dhe programet e përshpejtuesve për Bizneset Startup në Maqedoninë e Veriut? *
2. Në një shkallë nga 1 në 5, sa jeni dakord me deklaratën se ekziston një klimë pozitive biznesi në Maqedoninë e Veriut për të filluar dhe patur sukses me biznesin tuaj në moshë të re? *
3. Sipas mendimit tuaj, cili faktor i pengon të rinjtë të fillojnë biznesin e tyre në Maqedoninë e Veriut? (mund të zgjidhni më shumë se një opsion) *
Required
4. A keni filluar ndonjëherë biznesin tuaj? *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy