„Моята мечта за професия и как да я постигна“ – анкета за проучване нанагласите на учениците от VI и VII клас за продължаване на обучението им всредно училище по различни профили и професии
Уважаеми шестокласници и седмокласници,
Анкетното проучване е част от Плана за дейността на Основно училище "Христо Ботев" с. Остров за учебната 2019/2020 година и Годишния план за дейността на училищната комисия за професионално ориентиране. Мненията ви ще бъдат обобщени и съгласувани с утвърдения държавен план-прием за учебната 2020/2021 година на регионално и национално ниво, с оглед пълноценното подпомагане при избора ви на училище за продължаване на обучението.
1. Вие сте? *
2. Възнамерявате ли да продължите образованието си в средно училище, след завършване на основно образование? *
3. Къде смятате да продължите обучението си в средно училище - в същия регион (Враца) или в друга област? *
При избор на опция "Друга област", в следващото поле следва да се напише коя е избраната от вас област.
4. Посещавали ли сте Националния портал за кариерно ориентиране на учениците, достъп до който е предоставен в секция "Полезни връзки" на уеб-сайта на училището ни? *
5. Ако трябва да вземеш предвид разстоянието, то би продължил образованието си в? *
6. Има ли за вас значение града/населеното място, в което се намира средното училище, в което искате да продължите образованието си, или по-важни са особеностите и възможностите на училището относно предлаганото от него обучение? *
7. Какво училище ще избера за продължаване на образованието си (до XII клас) след завършване на основната степен (VII клас) *
8. В случай, че вече сте решили към кое средно училище смятате да се насочите след завършване на VII клас, моля запишете го по-долу. *
9. Смятате ли, че завършването на средно образование ще ви бъде полезно при професионалната ви реализация, или то е по-скоро преход към висшето образование, след което ще можете по-успешно да се реализирате на пазара на труда? *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy