הערכת מצגות כיתה ט' 2013

על כל תלמיד לבחור בשלוש מצגות הטובות ביותר לטעמו (אין לבחור במצגת של קבוצה אליה שייך התלמיד)
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question