แบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ของประชาชนและหน่วยงานซึ่งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะได้นำผลจากการสำรวจไปจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของท่านและหน่วยงานมากที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมาย ที่ตรงกับความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่าน
เพศ *
อายุ *
ระดับการศึกษาสูงสุดของท่าน(รวมทั้งที่กำลังศึกษาอยู่) *
อาชีพ *
ตอนที่ 2 ความต้องการในการฝึกอบรม
หลักสูตรที่ต้องการให้ฝึกอบรม (เลือกได้มากกว่า 1 หลักสูตร)
Computer Graphic 2D & 3D *
Required
Programming / Web Design *
Required
Office Application *
Required
Computer Maintenance *
Required
Open Source *
Required
Internet *
Required
หลักสูตรที่น่าสนใจและต้องการเสนอให้มีการจัดฝึกอบรม
Your answer
เวลาในการฝึกอบรมตลอดหลักสูตรที่สามารถเข้าอบรมได้ *
ท่านสะดวกที่จะเข้ารับการอบรมในช่วงเวลาใด *
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms