Incidentrapport Malmö Klätterklubb

Sparad incidentrapport lämnas till MKK styrelse och säkerhetsansvarig vilka vidaresänder uppgifterna till Klätterförbundet.
Rapporten är främst för incidenter / skador i Malmö Klätterklubbs lokal, övriga rapporter lämnas på SKFs vanliga rapport:
http://www.klatterforbundet.se/incidentrapport.php
All information är frivillig.

Underlag till detta formulär är SKF Incidentrapport Version 4, MN/2005-04-05

  This is a required question
  :
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question